21- 22 jan 2020 klocka 13.00 - 13.30

Regional kustsamverkan

Strand i Ängelholm

Stormöte med workshop och inspirationsföreläsningar i Malmö för kustkommuner i Skåne, Halland, regionala och statliga myndigheter, läroverk, intresse- och branschorganisationer samt övriga intresserade aktörer.

Regional kustsamverkan Skåne / Halland har funnits i drygt ett år och nu är det dags att lyfta arbetet ytterligare.

Under två halvdagar, från lunch till lunch, träffas vi i Malmö för att tillsammans bli uppdaterade om det senaste årets arbete i de tematiska projektgrupperna samt för att utveckla och förbättra samverkan.

Första dagen fokuserar vi på arbetet i projektgrupperna, hur detta kan utvecklas, vilka behov som har identifierats och om vi kan hitta nya infallsvinklar. Genom föredrag och workshop arbetar vi tillsammans för att utveckla och driva samverkan framåt.

SGI har fått ett regeringsuppdrag att tillsammans med MSB peka ut särskilda riskområden när det kommer till ras, skred, erosion och översvämning. Under dag 2 kommer vi att få mer information om detta uppdrag.

Med en inspirationsföreläsning och sammanfattande diskussioner av dag 1 hoppas vi kunna leverera resultat som kan bidra i arbetet med att ta fram konkreta förslag på förändringar och förbättringar från regional kustsamverkan.

Anmäl dig och hjälp oss att bidra till att lyfta Skånes och Hallands särskilt utsatta läge när det kommer till stigande havsnivåer och effekterna av det!

VAR: Sankt Gertrud, Östergatan 7B, Malmö

KOSTNAD: orkshopen är kostnadsfri. Det ingår måltider enligt programmet. Resande till och från workshopen samt eventuellt boende står respektive organisation för. Sen avanmälan debiteras med 1000 kronor.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt

Frida Sundh

Klimatanpassningssamordnare