14 feb 2020 klocka 09.00 - 12.00

”Det hade varit mycket enklare om jag brutit en arm”

Illustration i blått av två kvinnor som håller om varandra.

–Våldsutsatta kvinnors erfarenheter, uppfattningar och upplevelser av sjukskrivningsprocessen

Målgrupp: Chefer och personal inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården, hemsjukvården, socialtjänsten, hemtjänsten, Samordningsförbundet, kvinnojourer i Halland.

Föreläsning av Eva Wendt, barnmorska och dr. i medicinsk vetenskap samt utvecklingsledare på Regionkontoret inom området våld i nära relationer.

Föreläsningen baseras på en forskningsrapport utgiven av VKV, Västra Götalandsregionens Kompetenscentrum om Våld i nära relationer, 2019.

Under föreläsningen finns tillfälle till frågor, diskussion och reflektioner.

Tid: Fredagen den 14 februari 2020, kl. 9-12, fika serveras från kl. 8.30.

Lokal: Halmstads teater, Festsalen, Fredsgatan 5,

Anmälan görs via nedan formulär.

Sista anmälningsdag: 4 februari 2020.

Varmt välkomna!

VAR: Halmstads teater, Festsalen, Fredsgatan 5.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 4 februari klockan 07.40.

Kontakt