02- 06 mar 2020 klocka 09.00 - 16.30

Grundkurs för användning av växtskyddsmedel utomhus

Traktor som sprutar ut växtskyddsmedel på en åker

Grundkursen för att använda kemiska växtskyddsmedel 1L och 2L hålls på Munkagårdsgymnasiet i Tvååker under fyra dagar följande datum: måndag 2 mars, tisdag 3 mars, (onsdag ledig) torsdag 5 mars och fredag 6 mars 2020.

Kursen kommer att ha inriktning på jordbruk utomhus men den är även giltig för dig som kommer att använda kemisk bekämpning i trädgårdsodling och på grönytor utomhus. Vill du ha behörighet för inomhusanvändning i växthus måste du komplettera genom att gå en extra dag med inriktning inomhusanvändning.

För att få godkänt på kursen kräver Jordbruksverket en obligatorisk närvaro och godkänt prov. Kursen avslutas med ett individuellt skriftligt prov. Allt kursmaterial får användas vid provet. Ta med miniräknare till provet på fredag, mobiltelefonens miniräknare får inte användas då.

Under tisdagen kommer vi att genomföra praktiska moment. Då behöver du skyddsklädsel eller oömma kläder och skor. Vi kommer inte att hantera bekämpningsmedel utan färgat vatten.

VAR: Munkagårdsgymnasiet i Tvååker (lektionssalen heter ”Stora vind” och ligger på vinden i gaveln på övre våningen i skolans maskinbyggnad till höger om infartsvägen). 

KOSTNAD: Kursavgiften är 5200 kronor + moms och inkluderar allt kursmaterial, mat och fika. Faktura skickas efter kursen, avgiften debiteras om avanmälan sker senare än tre dagar före kursen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt