Vårt uppdrag

Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet, och vi samordnar den stat­liga verksamheten. När det gäller länets utveckling ska vi tillvarata och arbeta för både enskilda människors och samhällets intressen.

Vi är en kunskapsorgani­sation som arbetar tvärsektoriellt med många olika sakfrågor. Våra kompetens­områden spänner över samhällsfrågor av vitt skilda slag, från landsbygdsutveckling och biologisk mångfald till integrationsfrågor och skydd av kulturmiljöer.

Länsstyrelsen är en enrådighetsmyndighet med insynsråd. Det betyder att landshövdingen är direkt ansvarig inför regeringen och insynsrådet ska uppfylla kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Insynsrådet ska vara ett stöd för landshövdingen och verksamheten. Rådet utses av regeringen efter förslag från landshövdingen. Rådet sammanträder cirka 3-4 gånger per år.

Regeringen har förordnat följande ledamöter i insynsrådet vid Länsstyrelsen i Hallands län från och med den 1 mars 2016:

 • Lena Sommestad, landshövding, ordförande
 • Stephen Hwang, högskolerektor
 • Helene Andersson, regionchef LRF Halland
 • Lise-Lotte Bensköld-Olsson, regionråd
 • Agnetha Börjesson, riksdagsledamot
 • Curry Heimann, museichef
 • Ola Johansson, riksdagsledamot
 • Fisnik Nepola, IFS-rådgivare
 • Jenny Petersson, riksdagsledamot

Möten med insynsrådet 2019

 • 18 mars 9.45 - 11.30
 • 20 maj 9.45 - 11.30
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll-mars-2018.pdf 165.4 kB 2019-01-25 13.42
Protokoll-maj-2018.pdf 131.9 kB 2019-01-25 13.43
Protokoll-september-2018.pdf 131.4 kB 2019-01-25 13.43
Protokoll-november-2018.pdf 132.9 kB 2019-01-25 13.43

Kontakt