Utlysningar

På den här sidan hittar du aktuella utlysningar i länet.

En utlysning innebär att Länsstyrelsen under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. I en utlysning står det bland annat hur mycket pengar som finns att söka, vilka som kan söka stödet och när projektet ska genomföras.

Aktuella utlysningar

Här samlar vi alla aktuella utlysningar i länet.

Bidrag till tidiga insatser för asylsökande

Nu finns det möjlighet att söka bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande i Hallands län. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.

Ansökning

I Hallands län finns det 2,23 miljoner kronor att söka till verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande i Hallands län 2019.

Tidsperiod

Ansökan ska vara Länsstyrelsen i Hallands län tillhanda senast den 20 mars 2019. Ansökan görs via blankett som finns att hitta på webbplatsen. Den innehåller även en vägledning för hur ansökan ska fyllas i. Till ansökan finns också ett intyg som eventuella samverkansparter som ska ta del av medlen fyller i.

Beslut och utbetalning


Beslut meddelas sökande senast den 23 april. Utbetalning av medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Information om utlysnigen på vår webbplats - Stat och kommun

Information om utlysnigen på vår webbplats - Förening

Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Ansökning

Länsstyrelserna har 60 miljoner kronor att fördela nationellt under 2019.
Länsstyrelsen i Hallands län kan fördela 1,73 miljoner kronor av dessa.

Tidsperiod

Sista datum för ansökan av medel är den 24 april 2019.

Beslut och utbetalning

Beslut meddelas sökande senast den 20 maj. Utbetalning av medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Information om utlysningen på vår webbplats - Stat och kommun

Bidrag för att utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Vi kan hjälpa till med pengar till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Ansökning

Länsstyrelserna har totalt 66 miljoner kronor att fördela nationellt inom ramen för §37a under 2019. Länsstyrelsen i Hallands län disponerar över 1,73 miljoner kronor av dessa medel.

Tidsperiod

Sista datum för ansökan är den 24 april 2019.

Beslut och utbetalning

Beslut om medel ges till sökande senast 7 juni 2019. Utbetalning sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län senast den 21 juni 2019.

Information om utlysningen på vår webbplats - Stat och kommun

Information om utlysningen på vår webbplats - Förening

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)