Utlysningar

På den här sidan hittar du aktuella utlysningar i länet.

En utlysning innebär att Länsstyrelsen under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. I en utlysning står det bland annat hur mycket pengar som finns att söka, vilka som kan söka stödet och när projektet ska genomföras.

Aktuella utlysningar

Här samlar vi alla aktuella utlysningar i länet.

Bidrag till tidiga insatser för asylsökande

Nu finns det möjlighet att på nytt söka bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande i Hallands län. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.

Ansökning

I Hallands län finns det 1,39 miljoner kronor att söka till verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande i Hallands län 2019.

Tidsperiod

Ansökan ska vara Länsstyrelsen i Hallands län tillhanda senast den 20 september 2019. Ansökan görs via blankett som finns att hitta på webbplatsen. Den innehåller även en vägledning för hur ansökan ska fyllas i. Till ansökan finns också ett intyg som eventuella samverkansparter som ska ta del av medlen fyller i.

Beslut och utbetalning


Beslut meddelas sökande senast den 25 oktober. Utbetalning av medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Information om utlysnigen på vår webbplats - Stat och kommun

Information om utlysnigen på vår webbplats - Förening

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)