Författningar

Författningar är ett samlingsnamn för lagar, förordningar och föreskrifter. Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling. Den innehåller bland annat lokala föreskrifter. Det kan vara föreskrifter om strandskydd, naturreservat, sjötrafik, jakt, eller kvalitetskrav för vatten.

Författningen kungörs för att den ska bli känd för allmänheten. Ibland kan den version av en författning som finns återgiven på internet sakna bilagor eller bilder. Det kan också vara så att den återgivningen inte helt överensstämmer med den tryckta utgåvan. Om så är fallet är det är alltid den tryckta föreskriften - utgiven i författningssamlingen - som gäller.

Trafikföreskrifter

Länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter publiceras i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS)

Svensk trafikföreskriftssamling (STFS)länk till annan webbplats

Författningsamlingar från 1999 och framåt

Vill du få ut en författning som är äldre än 1999 så kontakta Länsstyrelsen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)