Jobba hos oss

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera. Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

Här annonserar vi alla våra lediga jobb

Vårt samarbete med Offentliga Jobb innebär att du söker våra jobb digitalt.

 • 2 länsjurister

  Arbetet innebär att du bl. a.:
  • Kommer att arbeta med överklaganden av kommunala nämnders beslut enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken.
  • Kommer att...

 • Kulturmiljöstrateg

  Länsstyrelsen ska bidra till utveckling och tillgängliggörande av kulturmiljöer och arbeta för ett levande och utvecklat kulturarv i enlighet med målen för en...
 • Diarieadministratör

  Länsstyrelsen har ett brett uppdrag med verksamhet inom många och olika områden. Kärnverksamheten omfattar prövning, tillståndsgivning, hantering av överklagade...

Kontakt

Eva Spens

HR-chef

Telefon 010-2243265