Jobba hos oss

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera. Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

Här annonserar vi alla våra lediga jobb

Vårt samarbete med Offentliga Jobb innebär att du söker våra jobb digitalt.

  • Samordnare med inriktning mänskliga rättigheter

    Du kommer att arbeta med regeringsuppdrag som länsstyrelserna har inom området mänskliga rättigheter. I arbetet ingår att fånga upp lokala och regionala behov...
  • Integrationssamordnare

    Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att verka för att det finns god beredskap och kapacitet i länet för mottagande och introduktion av nyanlända flyktingar....

Kontakt

Eva Spens

HR-chef

Telefon 010-2243265