Jobba hos oss

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera. Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

Här annonserar vi alla våra lediga jobb

Vårt samarbete med Offentliga Jobb innebär att du söker våra jobb digitalt.

 • Beredskapshandläggare

  Tjänsten innebär att du i en mindre grupp kommer arbeta med:
  • Uppföljning av kommunernas arbete med krisberedskap
  • Samordna av beredskap för dammhaveri och...

 • Länsjurist

  Arbetet innebär att du bl. a.:
  • Kommer att arbeta med överklaganden av kommunala nämnders beslut enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken.
  • Kommer att...

 • Beredskapshandläggare

  Tjänsten innebär att du i en mindre grupp kommer arbeta med:
  • Länsstyrelsens beredskapsplanering inom områdena teknik och samband
  • Utveckla och underhålla...

 • Fältkontrollanter

  Som kontrollant arbetar du med att i fält kontrollera lantbrukares ansökningar om EU-stöd. Du bedömer skötsel av åker- och betesmark och för all jordbruksmark...

Kontakt

Eva Spens

HR-chef

Telefon 010-2243265