Risk för gräsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stöd för landsbygdsutveckling 2015-2023

Myndigheter, kommuner, landsting/regioner, företag och föreningar och andra organisationer kan söka stöd hos Länsstyrelsen för olika typer av investeringar som utvecklar landsbygden.

Klimatinvesteringsstöd

Har du en klimatsmart idé? Då kan du söka investeringsstöd från Klimatklivet för att utföra åtgärden. Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade.

Klimatinvesteringsstöd

Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar 2015-2023

Vill du bidra till en aktiv fritid på landsbygden? Du kan få stöd för att utveckla idrotts- och fritidsanläggningar och samlingslokaler för olika aktiviteter.

Investeringar i kommersiell och offentlig service 2015-2023

Vill du investera i den lokala servicen på landsbygden? Då kan du söka stöd för det.

Miljöinvestering - stängsel mot rovdjur 2015-2023

Vill du skydda dina betande tamdjur? Du kan få stöd för att sätta upp stängsel mot rovdjur.

Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer 2015-2023

Vill du bidra till lokal utveckling av natur- och kulturmiljöer? För att du ska få stöd krävs ofta att projektet även har annan offentlig medfinansiering.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)