Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stöd till jordbruksföretagare 2015-2023

Som jordbruksföretagare kan du söka flera olika stöd hos Länsstyrelsen. Till exempel kan du söka stöd för investeringar som förbättrar vår miljö, för att sköta mark och djur och för att göra olika åtgärder i och kring vatten.

Klimatinvesteringsstöd

Har du en klimatsmart idé? Då kan du söka investeringsstöd från Klimatklivet för att utföra åtgärden. Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade. Klimatklivet kan också ge stöd till småskalig elproduktion från rötad biogas. 

Klimatinvesteringsstöd

Förädlingsstöd för kortare livsmedelskedja och lokala marknader 2015-2023

Vill du öka din försäljning av förädlade produkter på den lokala marknaden? Då kan du söka det här förädlingsstödet.

Investeringsstöd till biogasproduktion 2015-2023

Vill du börja producera biogas i ditt företag? Du kan då söka stöd för din investering.

Miljöinvestering våtmark och dammar - biologisk mångfald 2015-2023

Vill du anlägga eller restaurera en våtmark eller damm? Du kan få stöd för åtgärden om den bidrar till att öka den biologiska mångfalden.

Miljöinvestering våtmark och dammar - vattenkvalitet 2015-2023

Vill du anlägga eller restaurera en våtmark eller damm? Du kan få stöd för åtgärden om den bidrar till att förbättra vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag eller hav.

Miljöinvestering för engångsröjning av betesmark 2015-2023

Har du en betesmark eller slåtteräng som behöver röjas? Då kan du söka stöd för åtgärden.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)