Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Utbetalning av stöd du sökt 2015-2022

Här hittar du information om hur du ansöker om utbetalning för projektstöd, företagsstöd och miljöinvesteringar du sökt inom Landsbygdsprogrammet åren 2015-2022.

Du som har fått beslut om stöd ansöker om utbetalning hos Jordbruksverket. Det gäller följande stöd:

  • Ökad konkurrenskraft inom jordbruk och trädgård
  • Energieffektivisering och energigrödor
  • Minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak
  • Startstöd till unga lantbrukare
  • Investeringsstöd för nya jobb på landsbygden
  • Samarbeten för nya jobb på landsbygden
  • Stöd till bredbandsutbyggnad

Du som har fått ett beslut om något annat projektstöd, företagsstöd eller miljöinvestering inom landsbygdsprogrammet hittar mer information här:

Stöd till landsbygdsutveckling 2015-2023

Stöd till jordbruksföretagare 2015-2023

Ansök om utbetalning

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst. Där laddar du även upp dina underlag.

För Miljöersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar samt Miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar ansöker du om utbetalning i SAM Internet.

Registrera utgifter

Jordbruksverket har en guide om hur du registrerar dina utgifter och ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

Guide för ansökan om utbetalning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Ansök om slututbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Du kan ansöka om förskottsbetalning av högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 kronor. Myndigheter, regioner och kommuner kan inte få förskottsbetalning.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Företagsfunktionen på Landsbygdsenheten

Emma Björkqvist

Anette Ekendahl

Lina Johansson

Clara Svensson

Spomenka Duras

Emma Barkström