Startstöd 2023-2027

Du kan få startstöd om du är 40 år eller yngre och startar, tar över eller skalar upp ett jordbruks-, trädgårds- eller rennärings­företag. Syftet med stödet är att göra det lättare för unga att starta eller ta över en jordbruks­verksamhet. Stödet ska främja generations­skiften.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Startstöd på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Tabell som beskriver regionala prioriteringar i poäng.

Urvalsmoduler

Maxpoäng

Effektiva arbetsmetoder

85

Lönsamt företagande

260

Inkomst från företaget

85

Utbildning inom de gröna näringarna

290

Utbildning utanför de gröna näringarna

55

Arbetslivserfarenhet inom de gröna näringarna

115

Arbetslivserfarenhet utanför de gröna näringarna

55

Plan för fortbildning

55

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Budget för Halland 2023-2027

Budgeten är sex miljoner kronor.

Kommande utlysningar

Länsstyrelsen har inga planerade utlysningar 2023.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Företagsfunktionen på Landsbygdsenheten

Emma Björkqvist

Anette Ekendahl

Lina Johansson

Clara Svensson

Spomenka Duras

Emma Barkström

Charlotte Blom