Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023-2027

Du kan få stöd för vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera våtmarker. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023-2027 på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Urvalsmoduler för investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder (retention av kväve eller fosfor)

Tabell som beskriver regionala prioriteringar i poäng.

Urvalsmoduler

Maxpoäng

Åtgärdsbehov övergödning

500

Näringsbelastning

250

Näringsrenande

250

Urvalsmoduler för investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder (biologisk mångfald)

Tabell som beskriver regionala prioriteringar i poäng.

Urvalsmoduler

Maxpoäng

Gynnsam utformning

220

Arter och arttyper

165

Naturlig utformning

165

Metod

140

Tillgänglig för allmänheten

80

Åtgärdsbehov övergödning

110

Prioriterat område

120

För investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder (biologisk mångfald) kan du få poäng om våtmarken har förutsättningar att gynna nära hotade arter eller naturtyper knutna till våtmarker i odlingslandskapet. De arter och naturtyper som är aktuella i Hallands län hittar du i listan under rubriken "Lista över arter och naturtyper som ingår i kriteriet Arter och naturtyper".

 • dammfladdermus

 • igelknoppsfly
 • ljungtofsspinnare
 • vattenmärkeplattmal
 • videvårmal
 • alkonblåvinge
 • dvärgrörfly
 • jättestarrsmott
 • krypvideglasvinge
 • mindre stamfly
 • piltecknad fältmätare
 • sotnätfjäril
 • treuddsaftonfly

 • fiskmås
 • pilgrimsfalk
 • småfläckig sumphöna
 • tornseglare
 • buskskvätta
 • rosenfink
 • rödspov
 • skrattmås
 • storspov
 • tofsvipa

 • strandpadda

 • källblekvide
 • mörk dunört
 • nordslamkrypa
 • blågrönt mannagräs
 • dikesskräppa
 • dvärglin
 • klockgentiana
 • källgräs
 • liten kärrmaskros
 • loppstarr
 • murgrönsmöja
 • plattsäv
 • rödlånke
 • sjötåtel
 • småvänderot
 • strandsumparv
 • vattenstånds
 • ängsstarr

 • gråblå skinnlav
 • gul pysslinglav
 • skrovellav
 • slät fjällav
 • västlig njurlav

 • hedkoppmossa

 • bred groplöpare
 • brun sammetslöpare
 • guldgrön sammetslöpare
 • mindre fräkenvivel
 • saltgrävare
 • bläsfallbagge
 • dånvivel
 • förgätmigejvivel
 • gäddnatevivel
 • lånkevivel
 • myntaspetsvivel
 • skräppejordloppa
 • smaragdstumpbagge
 • större myntejordloppa
 • tågvivel
 • vattenmyntejordloppa
 • ängssyrejordloppa

 • dvärgsäckspindel

 • guldsandbi

 • bälttigerfluga

 • Högmossar
 • Skadade högmossar
 • Öppna mossar och kärr
 • Källor och kälkärr
 • Rikärr

Länsstyrelsen i Hallands län har valt att göra en regional prioritering för investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder (biologisk mångfald) i urvalsmodulen "Prioriterat område".

Du kan få poäng om du gör en investering i ett prioriterat område. Prioriterat område är placering i slättbygd, det vill säga utanför områden med kompensationsstöd. Dessa områden prioriteras eftersom negativa effekter på biologisk mångfald från tidigare utdikning är störst där.

Om investeringen görs i ett område med kompensationsstöd tilldelas ingen poäng.

 • Långaryd
 • Drängsered
 • Färgaryd
 • Femsjö
 • Södra Unnaryd
 • Jälluntofta
 • Torup
 • Kinnared

 • Breared
 • Oskarström
 • Slättåkra
 • Enslöv
 • Söndrum Öar

 • Hishult
 • Knäred

 • Gällared
 • Krogsered
 • Gunnarp
 • Fagered
 • Älvsered
 • Källsjö
 • Ullared

 • Gunnarsjö
 • Nösslinge
 • Karl Gustav
 • Kungsäter
 • Skällinge
 • Grimmared
 • Stamnared
 • Sällstorp
 • Varberg Öar
 • Lindberg Öar
 • Ås Öar
 • Värö Öar

 • Frillesås
 • Gällinge
 • Idala
 • Förlanda
 • Kungsbacka
 • Släp
 • Onsala
 • Släp Öar
 • Ölmevalla Öar
 • Hanhals Öar
 • Onsala Öar

Urvalsmoduler för investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder (övriga vattenvårdsåtgärder)

Tabell som beskriver regionala prioriteringar i poäng.

Urvalsmoduler

Maxpoäng

Åtgärdsbehov övergödning

250

Vattenkvalitet

750

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Budget för Halland 2023-2027

Budget är 19 989 733 kronor.

Kommande utlysningar

Länsstyrelsen har inga planerade utlysningar 2023.

Behöver jag tillstånd?

Tänk på att du kan behöva ansöka om tillstånd eller göra en anmälan för din planerade åtgärd.

Tillstånd för vattenverksamhet

Anmälan vattenverksamhet

Strandskyddsdispens

Dispenser och tillstånd skyddad natur

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Företagsfunktionen på Landsbygdsenheten

Emma Björkqvist

Anette Ekendahl

Lina Johansson

Clara Svensson

Spomenka Duras

Emma Barkström

Charlotte Blom