Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 2023-2027

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Urvalsmoduler för investeringsstöd för ökad konkurrenskraft (exklusive minskad ammoniakavgång)

Tabell som beskriver regionala prioriteringar i poäng.

Urvalsmoduler

Maxpoäng

Ökad lönsamhet

350

Lönsamt företag

185

Lönsam investering

140

Behov av stöd

125

Minskad sårbarhet

100

Ökad marknadsanpassning

100

Totalsumma poäng

1 000

Urvalsmoduler för investeringsstöd för ökad konkurrenskraft (minskad ammoniakavgång)

Tabell som beskriver regionala prioriteringar i poäng.

Urvalsmoduler

Maxpoäng

Investeringsalternativ

250

Minskad ammoniakavgång

750

Totalsumma poäng

1 000

Ansökningsomgångar

I Halland kommer vi att ha tre ansökningsomgångar under 2023.

Aktuella ansökningsperioder är

  • 3 januari – 30 april
  • 1 maj – 30 augusti
  • 1 september – 31 december.

För att ansökan ska hanteras ska den vara komplett och ha kommit in till oss senast det sista angivna datumet för ansökningsperioden.

En komplett ansökan innebär att alla frågor i ansökan är besvarade och att alla obligatoriska bilagor enligt e-tjänsten är inskickade. Efter det angivna slutdatumet för ansökningsperioden handlägger Länsstyrelsen alla kompletta ansökningar som kommit in.

Budget för Halland

Budgeten per ansökningsomgång är uppdelad enligt

  • Stallar eller inhysningssystem: 4 813 282 kronor
  • Täckdikning: 2 355 435 kronor
  • Energiskog: 307 231 kronor
  • Växthus och odlingstunnlar: 204 820 kronor
  • Torkning och lagring efter skörd: 1 024 102 kronor
  • Utrustning: 512 051 kronor
  • Minskad ammoniakavgång: 1 024 102 kronor.

Alla ansökningar som kommit in under tiden för en ansökningsomgång kommer att poängsättas och jämföras mot varandra. Det är de ansökningar med högst poäng och som ryms inom budgeten i en ansökningsomgång som kommer att ges stöd. Övriga ansökningar avslås.

Du har möjlighet att skicka in en ny ansökan i en annan ansökningsomgång, om din ansökan har fått avslag på grund av att den hade lägre poäng än de som fick stöd och därför inte rymdes i ansökningsomgångens budget. Då behöver du fylla i alla uppgifter och skicka in alla bilagor i en ny ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst.

Om din ansökan däremot har fått avslag på grund av att den inte uppnått minimipoäng för stödet eller på grund av något annat villkor behöver du omarbeta din ansökan om du vill söka igen.

Tänk på att du bara kan få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum tidigast den dag då ansökan om stöd kommit in till oss. Det är ankomstdatumet för den ansökan som beviljas som räknas.

Om du påbörjar investeringen innan du har fått ett beslut om stöd gör du det på egen risk. Det innebär att om vi inte beviljar din ansökan får du som sökande stå för utgifterna själv.

Kommande utlysningar

Länsstyrelsen har inga planerade utlysningar 2023.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Företagsfunktionen på Landsbygdsenheten

Emma Björkqvist

Anette Ekendahl

Lina Johansson

Clara Svensson

Spomenka Duras

Emma Barkström

Linnéa Näsén Ahlbäck

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss