Ansök om utbetalning av bygdemedel


Uppge det diarienummer du fick vid beslut om stöd
Uppgifter om sökandeDet är även till denna e-post som bekräftelsen skickas


Observera att summan ska vara inklusive moms för föreningar som inte är momsredovisningsskyldiga. Endast köpta tjänster och varor är bidragsberättigande. Eget arbete får inte ligga till grund för bidrag.


Ange till vilket konto ni vill att pengarna betalas ut
Bilagor som ska skickas med ansökan
Bilagor kan inte bifogas formuläret. Bilagorna nedan behöver du istället skicka in separat via e-post. I mejlet är det viktigt att du skriver att det gäller "Ansökan om utbetalning av bygdemedel, föreningens namn samt det diarienummer ni har på beslutet". Skicka det sedan till halland@lansstyrelsen.se. Bilagorna kan också skickas in via post, skicka i så fall till Länsstyrelsen i Hallands län Slottsgatan 2 301 86 Halmstad. Märke "Utbetalning bygdemedel, diarienummer på beslut och föreningens namn".
Bilagor i listan nedan skickas in via e-post eller vanlig post * (obligatorisk)
Bilagor i listan nedan skickas in via e-post eller vanlig postLäs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt