Ansök om bygdemedel

Ange vilket område din ansökan om bygdemedel gäller
Ange vilket område din ansökan om bygdemedel gällerDu kan endast välja ett alternativ
Sökande
Uppgifter om sökande


Fyll i föreningen/företagets organisationsnummer

Det är även till denna e-post som bekräftelsen skickas
Detta ska styrkas med protokoll som skickas in som bilaga till ansökan

Utgifter
Ange kapitalbehov för byggnader, maskiner, inventarier, övrigt

Ange belopp

Ange belopp

Ange belopp

Ange belopp

Ange summan av utgifter
Finansiering
Ange belopp för annan typ av finansiering

Ange belopp

Ange belopp

Ange belopp

Ange belopp

Ange belopp

Ange den totala summan för samtliga typer av finansiering

Bilagor som ska skickas med ansökan
Bilagor kan inte bifogas i formuläret. Bilagorna nedan behöver du istället skicka in separat via e-post. I ämnesraden på mejlet skriver du "Ansökan om bygdemedel och sedan namnet på den som söker" och skickar det sedan till halland@lansstyrelsen.se. Bilagorna kan också skickas in via post, skicka i så fall till Länsstyrelsen i Hallands län Slottsgatan 2 301 86 Halmstad. Märke "Ansökan bygdemedel".
Bilagor i listan nedan skickas in via e-post * (obligatorisk)
Bilagor i listan nedan skickas in via e-post

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt