Regional handlingsplan 2022

Här presenteras förändringar för 2022 i Hallands regionala handlingsplan.

På denna sida presenterar vi de förändringar och tillägg som gäller för 2022 i den regionala handlingsplanen.

Vill du läsa grunddokumentet hittar du det i vårt publikationsarkiv  Länk till annan webbplats.

Nya stödnivåer

Nya stödnivåer gäller för vissa ansökningar om stöd inom Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom jordbruks-, trädgårds- och rennäringsföretag som har kommit in från och med den 27 augusti 2021. De nya nivåerna är:

  • För stöd till uppförande av ny anläggning för dränering (täckdikning) är stödnivån 30 procent av de stödberättigande utgifterna upp till högsta stödbelopp. Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter, lägsta stödbelopp blir då 30 000 kronor.
  • Stöd till strukturkalkning beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter. Stödnivån är 40 procent, vilket innebär att stöd inte beviljas till ansökningar om stöd med mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter, lägsta stödbelopp blir då 12 000 kronor.

Kontakt

Företagsfunktionen på Landsbygdsenheten

Emma Björkqvist

Anette Ekendahl

Lina Johansson

Clara Svensson

Spomenka Duras

Emma Barkström