Rådgivare Greppa näringen

Lantbrukare, deras familjemedlemmar och anställda inom jordbruket erbjuds kostnadsfri individuell rådgivning inom projektet Greppa näringen.

Inom projektet erbjuds kostnadsfri individuell rådgivning inom följande områden: basrådgivning, växtnäringsbalans, kväve- och fosforstrategi, bördighet, växtskydd, våtmark och dränering, grovfoderodling, precisionsodling, klimat, energieffektivisering, stallmiljö, utfodringskontroll, betesstrategi samt växthusodling.

Länsstyrelsen i Halland har avtal med Hushållningssällskapet Halland, Lantbruksråd i Väst AB, Naturcentrum AB och Växa Sverige, som alla utför några eller flera av rådgivningarna.

Beställ din rådgivning antingen genom att kontakta företagets kontaktperson eller den enskilda rådgivaren.

I Halland finns närmare 40 rådgivare som arbetar inom Greppa Näringen.

Rådgivare från Växa

helena lans

Helena Lans Strömblad, samordnare

010-471 03 19

helena.lans@vxa.se

startbesök, växtodling

Margareta Björk

Margareta Björk

010-471 03 29

margareta.bjork@vxa.se

startbesök, klimatråd, växtodling, växtskydd, bördighet

Klara Karlsson

Klara Karlsson

010-471 03 20

klara.karlsson@vxa.se

foderstater nöt och lamm

Johanna Bengtsson

Johanna Bengtsson

010-471 03 43

johanna.bengtsson@vxa.se

startbesök, växtodling, grovfoder mjölkkor, nöt, klimat

Linda Karlsson

Linda Karlsson

010-471 03 27

linda.karlsson@vxa.se

startbesök, växtodling, grovfoder

Katarina Gran

Katarina Gran

010-471 03 24

katarina.gran@vxa.se

foderstater nöt, bete, växtodling, klimat

Ingrid Holmberg

Ingrid Holmberg

010-471 03 53

ingrid.holmberg@vxa.se

startbesök, växtodling

Anna Svensson Aurell

Anna Aurell Svensson

010-471 03 07

anna.aurell@vxa.se

startbesök, växtodling, bördighet, grovfoder

Camilla Oskarsson

Camilla Oskarsson

010-471 03 06

camilla.oskarsson@vxa.se

startbesök, växtodling, klimat

jannica Kraft

Jannica Krafft

010-471 03 08

jannica.krafft@vxa.se

foderstater nöt

Ann-Theres Persson

Ann-Theres Persson

010-471 03 11

ann-theres.persson@vxa.se

foderstater nöt

Rebecka Asplund

Rebecka Asplund

010-471 03 34

rebecka.asplund@vxa.se

byggnader, energi, stallmiljö

Mikaela Samuelsson

Mikaela Samuelsson

010-471 04 09

mikaela.samuelsson@vxa.se

utfodring nötkreatur

Carl Andås

Carl Andås

010-471 03 71

carl.andas@vxa.se

växtnäring, växtodling

Elin Svensson

Elin Svensson

010-471 03 81

elin.svensson@vxa.se

utfodring nötkreatur

Emma Ryding

Emma Ryding

010-471 04 08

emma.ryding@vxa.se

växtnäring, diken, dränering

Therese Ljungberg

Therese Ljungberg

010-471 01 39

Therese.ljungberg@vxa.se

bygg och stallmiljö

Rådgivare från Hushållningssällskapet Halland

Sofie Pålsson

Sofie Pålsson, samordnare

070-025 14 24

sofie.palsson@hushallningssallskapet.se

startbesök, växtodling

Carl Blackert

Carl Blackert, samordnare

073-620 51 40

carl.blackert@hushallningssallskapet.se

startbesök, växtodling, bördighet, växtskydd, precisionsodling

Kalle Ström Töttrup

Kalle Ström Töttrup

073-620 59 74

kalle.strom-tottrup@hushallningssallskapet.se

våtmarksrådgivning

Alexander Liliehöök

Alexander Lilliehöök

070-020 91 48

alexander.lilliehook@hushallningssallskapet.se

startbesök, växtodling

Anna-Carin Almqvist

Anna-Carin Almqvist

070-35 48 133

anna-carin.almqvist@hushallningssallskapet.se

startbesök, växtodling, växtskydd, trädgård

Sofia Hedman
Sara Bergström-Nilsson

Sara Bergström-Nilsson

073-046 93 18

sara.nilsson@hushallningssallskapet.se

växtodling, klimat

Magnus Melin

Magnus Melin

073-620 51 43

magnus.melin@hushallningssallskapet.se

startbesök, växtodling, växtskydd

Björn Klatt
Lea Schneider

Lea Schneider

035-465 05

lea.schneider@hushallningssallskapet.se

våtmarksrådgivning

Karin Nylander

Karin Nylander

073-620 51 42

karin.nylander@hushallningssallskapet.se

växtodling, startbesök, startbesök miljövänlig hästhållning

Lisa Feuerbach Wengel

Lisa Feuerbach Wengel

073-999 18 37

lisa.feuerbach-wengel@hushallningssallskapet.se

våtmarksrådgivning

Rådgivare från Naturcentrum AB

Jens Morin

Jens Morin, samordnare

010-220 12 15

jens.morin@naturcentrum.se

våtmarksrådgivning

Jens Ratcovich

Jens Ratcovich

010-220 12 32

jens.ratcovich@naturcentrum.se

våtmarksrådgivning

Per Claesson Saarinen

Per Claesson Saarinen

010-220 12 21

per.saarinen@naturcentrum.se

våtmarksrådgivning

Johannes Sydling

Johannes Sydling

010-2201234

johannes.sydling@naturcentrum.se

våtmarksrådgivning

Rådgivare från Lantbruksråd i Väst AB

Maja-Lena (Malla) Främling

070-207 51 67

info@lantbruksradivast.se

byggnader, stall- och yttre miljö, foderstater, utfodringskontroll, bete

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss