Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rådgivare Greppa näringen

Lantbrukare, deras familjemedlemmar och anställda inom jordbruket erbjuds kostnadsfri individuell rådgivning inom projektet Greppa näringen.

Inom projektet erbjuds kostnadsfri individuell rådgivning inom följande områden: basrådgivning, växtnäringsbalans, kväve- och fosforstrategi, bördighet, växtskydd, våtmark och dränering, grovfoderodling, precisionsodling, klimat, energieffektivisering, stallmiljö, utfodringskontroll, betesstrategi samt växthusodling.

Länsstyrelsen i Halland har avtal med CoA AB, Hushållningssällskapet Halland, Naturcentrum AB och Växa Sverige, som alla utför några eller flera av rådgivningarna.

Beställ din rådgivning antingen genom att kontakta företagets kontaktperson eller den enskilda rådgivaren.

I Halland finns fler än 20 rådgivare som arbetar inom Greppa Näringen.

Rådgivare från Växa Sverige

Margareta Björk

Margareta Björk

010-471 03 29

margareta.bjork@vxa.se

startbesök, klimatråd, växtodling, växtskydd, bördighet

helena lans

Helena Lans Strömblad

010-471 03 19

helena.lans@vxa.se

startbesök, växtodling

Klara Karlsson

Klara Karlsson

010-471 03 20

klara.karlsson@vxa.se

foderstater nöt och lamm

Johanna Bengtsson

Johanna Bengtsson

010-471 03 43

johanna.bengtsson@vxa.se

startbesök, växtodling, grovfoder mjölkkor, nöt, klimat

Linda Karlsson

Linda Karlsson

010-471 03 27

linda.karlsson@vxa.se

startbesök, växtodling, grovfoder

Katarina Gran

Katarina Gran

010-471 03 24

katarina.gran@vxa.se

foderstater nöt, bete, växtodlingsbalans, klimat

Ingrid Holmberg

Ingrid Holmberg

010-471 03 53

ingrid.holmberg@vxa.se

startbesök, växtodling

Anna Svensson Aurell

Anna Aurell Svensson

010-471 03 07

anna.aurell@vxa.se

startbesök, växtodling, bördighet, grovfoder

Camilla Oskarsson

Camilla Oskarsson

010-471 03 06

camilla.oskarsson@vxa.se

startbesök, växtodling, klimat

jannica Kraft

Jannica Krafft

010-471 03 08

jannica.krafft@vxa.se

foderstater nöt

Ann-Theres Persson

Ann-Theres Persson

010-471 03 11

ann-theres.persson@vxa.se

foderstater nöt

Rebecka Asplund

Rebecka Asplund

010-471 03 34

rebecka.asplund@vxa.se

byggnader, energi, stallmiljö

Rådgivare från Hushållningssällskapet Halland

Anna-Carin Almqvist

Anna-Carin Almqvist

070-35 48 133

anna-carin.almqvist@hushallningssallskapet.se

startbesök, växtodling, växtskydd, trädgård

Carl Blackert

Carl Blackert

073-620 51 40

carl.blackert@hushallningssallskapet.se

startbesök, växtodling, bördighet, växtskydd, precisionsodling

Sofia Hedman
Louise Zetterholm

Louise Zetterholm

070-001 90 44

louise.zetterholm@hushallningssallskapet.se

startbesök, växtodling, växtskydd, klimat

Sara Bergström-Nilsson

Sara Bergström-Nilsson

073-046 93 18

sara.nilsson@hushallningssallskapet.se

växtodling, klimat

Magnus Melin

Magnus Melin

073-620 51 43

magnus.melin@hushallningssallskapet.se

startbesök, växtodling, växtskydd

Björn Klatt
Lea Schneider

Lea Schneider

035-465 05

lea.schneider@hushallningssallskapet.se

våtmarksrådgivning

Karin Nylander

Karin Nylander

073-620 51 42

karin.nylander@hushallningssallskapet.se

växtodling, startbesök, startbesök miljövänlig hästhållning

Sofie Pålsson

Sofie Pålsson

070-025 14 24

sofie.palsson@hushallningssallskapet.se

startbesök, växtodling

Rådgivare från Naturcentrum AB

Jens Morin

Jens Morin

010-220 12 15

jens.morin@naturcentrum.se

våtmarksrådgivning

Per Claesson Saarinen

Per Claesson Saarinen

010-220 12 21

per.saarinen@naturcentrum.se

våtmarksrådgivning

Rådgivare från CoA AB

Carin Clason

Carin Clason

070-206 28 55

carin.clason@gmail.com

startbesök, växtodlingsbalans, klimat, foderstater nöt

Rådgivare från Länsstyrelsen

Anna Carin

Anna Carina Ericson

010-224 34 17

anna.carina.ericson@lansstyrelsen.se

Biologisk mångfald i åkerlandskapet

Kontakt