Risk för gräsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rådgivare ett rikt odlingslandskap

Du kan få rådgivning som handlar om praktiska åtgärder i odlingslandskapet som gynnar biologisk mångfald och kulturmiljöer.

Du som arbetar på ett jordbruks- eller trädgårdsföretag kan få gratis rådgivning. Även du som sköter marker med höga natur- och kulturvärden i odlingslandskapet kan få råd.

Rådgivarna hjälper dig med:

  • skötsel av betesmarker, ängar, småbiotoper
  • restaurering av betesmarker och ängar
  • mångfald på slätten
  • gårdens natur- och kultur, även som mervärden för turism
  • skötsel som gynnar hotade arter och naturtyper
  • möjligheter att söka miljöersättningar

Vi ses på plats eller hörs via Skype eller telefon.

Lena Berglund

Lena Berglund

010-224 32 11

lena.berglund@lansstyrelsen.se

kulturmiljöer, uppföljning restaurering, gården med turism

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling logotype

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss