Friluftsliv

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. För att utveckla friluftslivet behöver vi arbeta tillsammans mot samma mål. Sverige har tio mål för friluftsliv som ska uppnås till år 2020.

Tio gemensamma mål

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är några av utgångspunkterna för Sveriges tio mål för friluftsliv som ska uppnås till år 2020. Du kan läsa mer om målen på Naturvårdsverkets webbplats.

Sveriges friluftsmål (Naturvårdsverketlänk till annan webbplats)

De ideella organisationerna och föreningarnas engagemang är avgörande för att kunna erbjuda aktiviteter och kunskap om friluftsliv. Friluftsliv bedrivs till stora delar oorganiserat. Det personliga engagemanget för friluftsliv i natur- och kulturlandskapet är en stark drivkraft.

Friluftsliv definieras som vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.

Vem ansvarar för arbetet?

För goda möjligheter att förbättra friluftslivet lokalt är det viktigt med samarbete och dialog mellan

  • myndigheter
  • kommuner
  • föreningar
  • företag
  • markägare.

Naturvårdsverket står för nationell samordning. På regional nivå har Länsstyrelserna en samordnande och vägledande roll.

Samarbeta med oss om guidade vandringar i reservaten

Varje år arrangerar Länsstyrelsen i samarbete lokala organisationer och föreningar ett 100-tal aktiviteter i länets naturreservat. På våra aktiviteter kommer besökaren till spektakulära platser tillsammans med guider som är experter på Hallands natur och kultur. Första guidade vandringen brukar vara i april och sista aktiviteten genomförs vanligtvis första helgen i november.

Vi vill gärna samarbeta med fler – speciellt föreningar med inriktning på integration, ungdomsverksamhet etcetera. Ta kontakt med oss! Vi vill också gärna engagera fler nya guider. Är du naturintresserad, utbildad inom biologi, brinner för ett visst ämne, ett visst naturreservat eller bara har en rolig idé som kan passa i naturen – hör av dig! Möjlighet finns att ”gå bredvid” med en erfaren guide första gången för att bli mer trygg i rollen. Kontakta oss via e-post information.halland@lansstyrelsen.se

Aktuellt guideprogram hittar du på en annan sida på vår webb

Projekt och samarbeten om friluftsliv i Halland

  • Två gånger om året bjuder Region Halland och Länsstyrelse in till ledsamordnarträff för Hallandsleden. Deltagare är representanter från kommunerna, regionen och Länsstyrelsen.
  • Länsstyrelsen ingår även i styrgruppen för pilotprojektet Åkturen. Information om Åkturen finns på visitvarberg.selänk till annan webbplats
  • I LONA-databasen hittar du alla friluftsprojekt som genomförts i Halland. Här hittar du mer detaljerad information om till exempel hur kommuner och föreningar har anpassat friluftsanordningar för personer med olika funktionsvariationer, skapat nya grillplatser och mycket mer. Lona-databasen hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats
  • Länsstyrelsen och Region Halland undersöker möjligheterna till att anlägga en kustnära vandringsled i länet.

Vill din organisation samverka med oss i naturvårdsfrågor?

I Halland finns en samrådsgrupp för naturvård. Här diskuteras bland annat allmänna
friluftsfrågor. Gruppen är öppen för alla organisationer som har ett intresse i naturvårdsfrågor – till exempel kommuner och andra myndigheter i länet, föreningar med inriktning natur och friluftsliv samt markägar- och näringslivsorganisationer. Samrådsgruppen träffas två gånger om året, en gång inne på Länsstyrelsen och en gång ute i fält där vi diskuterar praktiska naturvårdsåtgärder. Det finns inget fast medlemskap i gruppen, utan deltagare skiftar beroende på vilka frågor som är aktuella då varje möte har ett eget fokus.

Passar din organisation in under denna beskrivning och ni har hittills inte blivit inbjudna? Hör då gärna av dig till friluftsstrateg Conradin Weindl som samordnar samrådsgruppen.

Målet med samrådsgruppen är att förbättra det regionala naturvårdsarbetet genom att öka samverkan mellan olika aktörer inom naturvård.

Aktuella bidrag och projekt

Kommuner, ensamma eller tillsammans med lokala aktörer, kan söka stöd för lokala naturvårdsinsatser (LONA-bidrag) för att delfinansiera olika naturvårdsprojekt. Bidraget kan användas till projekt som främjar friluftslivet.

Kontakt

Conradin Weindl

Friluftsstrateg