Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Webbinarserie - Miljömål

Länsstyrelsen erbjuder under våren 2022 ett antal kunskapshöjande webbinarier inom områdena hållbar konsumtion, klimat och biologisk mångfald. Mer information finns på respektive arrangemangs anmälningssida.

Hållbar konsumtion – tema cirkulär möbelupphandling

Datum: Torsdag den 21 april klockan 13:00-14:00

Genom att använda sig av cirkulära modeller är det möjligt att minska både resursförbrukning och klimatpåverkan. Webbinariet ger konkreta tips i arbetet och vänder sig till tjänstepersoner i offentlig sektor som arbetar inom inköps-, upphandlings- och hållbarhetsområdet.

Medverkande
Nathalie Hoonk, Halmstads kommun
Joakim Thornéus, Upphandlingsmyndigheten

Mer information och anmälan i Länsstyrelsens kalender Länk till annan webbplats.

Minikonferens om solcellsparker på mark

Datum: Fredag den 8 april kl. 9:30-11:45

På konferensen erbjuds kunskapsstöd och erfarenhetsutbyte kring utmaningar och målkonflikter när solcellsparker anläggs på jordbruksmark eller i annan naturmiljö.

Mer information och anmälan i Länsstyrelsens kalender Länk till annan webbplats.

Främja fastighetsnära bilpooler

Datum: Onsdagen den 27 april kl. 15:00-16:00

Hur kan kommuner och fastighetsbolag främja etablering av fastighetsnära bilpooler? Hur kan bilpooler kombineras med andra former av delad mobilitet? På detta webbinarium får du svar på frågorna av Sara Boije af Gennäs, trafikkonsult på Trivector Traffic.

Medverkande
Sara Boije af Gennäs, trafikkonsult Trivector Traffic

Mer information och anmälan i Länsstyrelsens kalender Länk till annan webbplats.

Biologisk mångfald – så gör vi plats för naturen

Datum: Torsdagen den 12 maj, kl 11:00-12:00

Webbinariet vänder sig till i huvudsak till personer verksamma inom miljö och naturvård. Vi tittar närmare på några goda exempel som banvallsleden i Halmstad och hur man kan arbeta med häckningsmiljöer för backsvala. Det blir även information om LONA-projekt 2022.

Medverkande:
Ebba Werner, Naturskyddsföreningen
Thomas Andersson, Falkenbergs ornitologiska förening

Mer information och anmälan i Länsstyrelsens kalender Länk till annan webbplats.

Mötesplats Miljömål – fysisk träff!

Datum och plats: Onsdag den 8 juni kl. 11:30-15:00 på Halmstad slott

Länsstyrelsen bjuder in länets miljöaktörer till en mötesplats där mingel, kunskapsutbyte och inspiration står i fokus- ett tillfälle att möta och samtala med såväl andra miljöaktörer som Länsstyrelsens experter.

Vi hoppas på en bredd i deltagandet från såväl offentliga, privata som idéella organisationer.

Medverkande
David Jonstad, journalist och författare med hållbarhetsfokus
Från Länsstyrelsen medverkar landshövding Brittis Benzler och medarbetare

Mer information och anmälan i Länsstyrelsens kalender

Kontakt