Överta miljöfarlig verksamhet

Har du tagit över en miljöfarlig verksamhet? Då behöver du meddela din tillsynsmyndighet. Via vår e-tjänst kan du meddela att du tar över en verksamhet som Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för.

Uppgifter att ha tillhanda när du använder e-tjänsten

Se till att du har följande uppgifter tillhanda när du använder e-tjänsten:

  • anläggningsnummer (samma som i SMP och som anges på miljörapporter)
  • företagsnamn, adressuppgifter och e-postadress
  • faktureringsadress och eventuell referens på fakturan
  • kontaktuppgifter till ansvarig person för verksamheten
  • kontaktuppgifter till miljöansvarig.

När kommunen är tillsynsmyndighet

Om du har en verksamhet som ska lämna miljörapport via SMP bör du även meddela Länsstyrelsen om övertagandet. Det går bra att använda e-tjänsten för att lämna uppgifterna till Länsstyrelsen.

Verksamheter som berörs av ekonomisk säkerhet

Om den miljöfarliga verksamheten som du tar över berörs av ekonomisk säkerhet behövs en ny säkerhet. Kontakta oss för mer information.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)