Halländsk webbinarserie hösten 2021

Under hösten 2021 anordnar funktionen för Energi och klimat på Länsstyrelsen i Hallands län en serie med digitala föreläsningar. Dessa med temat energi och klimat, ur några olika aspekter.

Syfte och målgrupp

Webbinarieseriens syfte är att stärka kompetensen kring energi och klimat samt att fungera som ett forum för regional dialog för att därigenom påskynda energi- och klimatomställningen i Halland.

Huvudsaklig målgrupp utgörs av tjänstemän hos länets kommuner och hos Region Halland. Webbinarierna är även öppna för andra intresserade såsom politiker, näringslivsrepresentanter och allmänhet.

Webbinarierna är 60 minuter långa och består av max 45 minuter föreläsning och minst 15 minuters diskussion med fokus på hur lärdomarna kan tillämpas lokalt och regionalt i Halland.

Webbinarier hösten 2021

Klimatklivet – ett investeringsstöd för lokala klimatinvesteringar
måndag 6 september kl. 15-16

Sedan Klimatklivet infördes har 220 miljoner kronor beviljats i stöd till 150 olika projekt i Halland. På detta webbinarium kommer vi att informera om stödet och ge tips inför kommande ansökningsomgångar. Det kommer också att redovisas en regional analys av de projekt som beviljats. Vilka typer av projekt har fått stöd, hur ser fördelningen ut mellan olika kommuner etc?

Medverkande
Patrik Ekheimer, energi- och klimatsamordnare Länsstyrelsen i Hallands län.

Martin Gometz, energi- och klimathandläggare Länsstyrelsen i Hallands län.

Mer information och anmälan i Länsstyrelsens kalender  Länk till annan webbplats.

Resepolicys och klimatväxling, onsdag 22 september kl. 15-16

Med en klimatstyrande mötes- och resepolicy kan en organisation styra mot resfria möten minimera flygresande, minska användningen av egen bil i tjänsten och uppmuntra till hållbart resande till och från arbetet. På webbinariet diskuteras hur en klimatstyrande mötes- och resepolicy kan utformas samt hur organisationer kan arbeta med klimatväxling, det vill säga hur en intern beskattning av flyg- och bilresor kan växlas mot olika klimatåtgärder.

Medverkande
Mats-Ola Larsson, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.
Sven-Erik Bergström, hållbarhetspecialist Kungsbacka kommun.

Mer information och anmälan i Länsstyrlesens kalender Länk till annan webbplats.

Parkering – ett strategiskt verktyg för hållbart resande och attraktiva tätorter, torsdag 14 oktober kl. 15-16

Med klimatsyrande parkeringsplaner kan kommuner stimulera hållbart resande och skapa attraktiva tätorter. På webbinariet ges goda exempel på hur parkeringsanläggningar kan samnyttjas, hur olika grupper av parkerare kan prioriteras, hur prissättning kan styra trafik och skapa en effektiv ytanvändning samt hur man vid nybyggnation kan stimulera bilpooler och andra mobilitetstjänster genom flexibla och sänkta parkeringstal.

Medverkande
Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.
Per Elvingson, miljöstrateg Örebro kommun.

Mer information och anmälan i Länsstyrelsens kalender Länk till annan webbplats.

Bättre utnyttjande av tak och andra fasadytor för ökad solenergiproduktion, måndag 25 oktober kl. 15-16

Det finns en stor potential att öka solenergiproduktionen om tak och fasadytor utnyttjas mer effektivt i såväl befintlig som ny bebyggelse. På webbinariet kommer det att diskuteras hur denna potential kan tillvaratas, exempelvis genom gestaltningshänsyn, olika verktyg och genom att utnyttja takytor på lagerlokaler. Vidare kommer strategier och processer kring implementering av solenergiprogram i byggproduktion presenteras.

Medverkande

Marja Lundgren, arkitekt och hållbarhetsstrateg White arkitekter.

Charlotta Winkler, expert solenergiteknik WSP och industridoktorand Högskolan i Halmstad.

Mer information och anmälan i Länsstyrelsens kalender Länk till annan webbplats.

Från scenarier till förändring – verktyg för omställning på lokal och regional nivå, torsdag 11 november kl. 15-16

Omställningstakten i samhället behöver öka kraftigt om vi ska nå klimat- och hållbarhetsmålen. På detta webbinarium kommer resultaten från projektet ”Från scenarier till förändring” att presenteras. Projektet syftar till att tillgängliggöra resultaten från forskningsprogrammet "Bortom BNP-tillväxt – Scenarier för ett hållbart samhällsbyggande" och att utveckla praktiska verktyg och metoder som kommuner och regioner kan använda för att driva omställningen på lokal och regional nivå – ett arbete som kräver gemensamma målbilder och processer som involverar många olika aktörer.

Medverkande

Åsa Nyblom, miljösociolog och projektledare inom klimat och hållbara samhällssystem vid IVL Svenska miljöinstitutet.
Pernilla Hagbert, arkitekt och forskare inom hållbar omställning på KTH.

Mer information och anmälan i Länsstyrelsens kalender Länk till annan webbplats.

Kontakt