13 sep 2019 klocka 13.00 - 15.00

Informationsträff om Klimatklivet och investeringsstöd för laddstationer

Klimatklivets logga

Nu finns nya pengar att söka från Klimatklivet och ett nytt investeringsstöd till laddstationer. Förutom laddstationer kan du exempelvis söka pengar för att energikonvertera uppvärmningssystem från fossilt till förnybart bränsle, merkostnader för fossilfria fordon och cykelinfrastruktur. Det viktigaste kriteriet är klimatnytta, det vill säga koldioxidbesparing per investerad krona.

Information och länkar till ansökningsformulär finns på Naturvårdsverkets webbplats. länk till annan webbplatsAnsökningsformuläret för Klimatklivet är endast öppet under ansökningsomgångarna. I höst blir det en ansökningsomgång i oktober (datum kommer senare). För ansökningarna som kommer in i oktober kommer beslut att fattas under vintern.

Syfte: På mötet kommer Länsstyrelsen att informera om stöden och om vilka regler
som gäller kring vem som kan söka, vad man kan söka stöd för och hur man söker.

Målgrupp: Företag, bostadsbolag och organisationer såsom bostadsrättsföreningar och kommuner.

Tid: Fredagen den 13 september klockan 13.00–15.00

Plats: Lokal Nissan, Länsstyrelsen i Halland, Slottsgatan 2 i Halmstad

Anmälan: Senast tisdagen den 10 september via Länsstyrelsens kalender:
http://www.lansstyrelsen.se/Halland/Sv/Kalender/Pages/default.aspxlänk till annan webbplats

Övrigt: Mötet är kostnadsfritt och Länsstyrelsen bjuder på fika.

VAR: Länsstyrelsen i Halland, Slottsgatan 2 i Halmstad, Lokal Nissa

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 sep 2019

Anmäl dig

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt