03 dec 2019 klocka 09.00 - 16.00

Håll vattnet i landskapet -  motverka översvämning och torkproblematik

Länsstyrelsen lånar en hydrogeolog. Välkommen till ett spännande seminarium om geohydrologi kopplat till våtmarker. Sveriges geologiska undersökning (SGU) besöker Länsstyrelsen inom ramen för våtmarkssatsningen och sitt koncept ”låna en hydrogeolog”. Syftet med besöket är att stödja Länsstyrelsen och kommunerna i deras arbete med våtmarksåtgärder och höja kompetensen inom hydrogeologi.

SGU kommer att berätta om hydrogeologi, grundvattenbildning, geologiska kartunderlag och data m.m. Vilka åtgärder kan stärka landskapets vattenhushållning, hur säkerställer man grundvattentillgång och hur kan geologiska data vara till hjälp att få rätt effekt vid insatta åtgärder är några frågor vi hoppas få svar på.

Vi får även besök av Anita Bergstedt från Länsstyrelsen Västra Götaland som berättar hur man på ett naturanpassat sätt kan hålla kvar vatten i landskapet så att risken för översvämning nedströms minskar.

Besöket riktar sig främst till tjänstemän på Länsstyrelsen och länets kommuner som på olika sätt jobbar med vatten, vattenhushållning och våtmarker.

Plats: Länsstyrelsen i Halmstad

Lokal: Nissan

Dag och tid: 3 december klockan 09:00 – 16:00

Seminariet är kostnadsfritt och Länsstyrelsen bjuder på fika.

VAR: Länsstyrelsen i Halmstad Lokal: Nissan

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22 nov 2019

Anmäl dig

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt