16 okt 2019 klocka 19.00 - 21.00

Träff med tema säkerhet

Skylt i butik med information om tv/videobevakning. 

Träffen riktar sig till alla företag, föreningar och
organisationer i Halland som säljer varor och
produkter. Det kan vara mataffärer, bensinstationer, kiosker, gårdsbutiker och många fler. Att ha en säker butik är helt avgörande för att få lönsamhet i sin verksamhet. Minsta svinn tär på ekonomin och man måste sälja mer för att kompensera för svinnet.

Dag och tid:

16 oktober klockan 19.00-21.00 på Matöppet i Slöinge. Göteborgsvägen 11, 311 68 Slöinge.

Program:

  • Grundläggande betalningsmedel och kunders betalningsvanor. Ingvor Johansson Länsstyrelsen
  • Presentation av Prevesta Services AB med Nadine Seveli
  • Föreläsning kring statistik/trender, vad man ska tänka på kring snatterier och allmän säkerhet både externt men även internt. Pontus Seveli
  • Vilka åtgärder kan man vidta, övervakningskameror med mera Pontus Seveli
  • Vad man bör tänka på vid varors placering utifrån ett svinn perspektiv. Pontus Seveli
  • Utbildning av personal, vad behöver man tänka på och hur agerar man. Pontus Seveli
  • Gemensam rundvandring med olika punkter/stationer att prata runt.

Denna informationsträff görs i samarbete med Pontus Seveli på Prevesta Services AB.
Pontus har 13 års erfarenhet ifrån säkerhetsbranschen. Har jobbat med butikssäkerhet sedan 2014, även med föreläsning samt civilväktare. Han har varit bevakningsföreståndare mellan 2014-2017. Jobbar sedan 2017 som säkerhetschef för en av Sveriges största idrottsföreningar.

Träffen kostar inget och vi inleder träffen med att bjuda på fika. Välkomna!

Anmälan och frågor

Anmälan senast den 13 oktober till Ingvor Johansson 010-224 33 93, ingvor.johansson@lansstyrelsen.se

VAR: Matöppet i Slöinge. Göteborgsvägen 11, 311 68 Slöinge

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 13 okt 2019

Kontakt