20 nov 2019 klocka 10.00 - 11.30

Informationsträff om länsstyrelsernas arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Svenska sedlar

Kan din verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism? Länsstyrelsen i Västra Götalands län bjuder in till informationsträff i Halmstad om penningtvättslagen, dina skyldigheter och vårt tillsynsarbete.

Målgrupp

Välkommen du som är redovisningskonsult, skatterådgivare, oberoende jurist, bolagsförmedlare eller företag som bedriver handel med varor och som står under Länsstyrelsens tillsyn.

Program och hålltider

10.00 Registrering, kaffe och smörgås

10.30 Länsstyrelsens uppdrag för att motverka penningtvätt
och finansiering av terrorism.

Information om dina skyldigheter att ha:
1. En riskbedömning av din verksamhet
2. Riskbedömningar av dina kunder
3. Rutiner och riktlinjer för att motverka
penningtvätt och finansiering av terrorism

Länsstyrelsens tillsynsarbete

11.15 Tid för frågor

11.30 Informationsträff avslutas

Du anmäler dig via ett formulär på webben hos Länsstyrelsen i Västra Götaland

VAR: Länsstyrelsen i Hallands län, Slottsgatan 2.

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 nov 2019

Kontakt