20 nov 2019 klocka 08.30 - 13.00

Bostad i fokus

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Länsstyrelsen i Hallands län bjuder in till dialog och kunskapsuppbyggnad med bostaden i fokus. Välkomna till en intressant förmiddag!

Enligt Länsstyrelsens årliga bostadsanalys har det inte sedan i början på 90-talet färdigställts så mycket bostäder i Halland som under 2018. Trots det bedömer 4 av 6 kommuner att det råder brist på bostäder i kommunen som helhet. Samtliga centralorter har bostadsbrist men även i länets kustområden råder en stor efterfrågan på bostäder.

Onsdag den 20 november tar landshövding Lena Sommestad emot er yrkesverksamma, forskare och politiker till en intressant förmiddag på Halmstad slott.

Länk till detaljerat program för dagen och inbjudanPDF

VAR: Halmstad slott, Aschebergsgatan 1.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 nov 2019

Anmäl dig

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt