20 nov 2019 klocka 09.00 - 16.00

Sexuella övergrepp på barn och mellan syskon

Tre pojkar på en skolgård

Ungefär vart femte barn utsätts någon gång för sexuella övergrepp. Det är vanligare att flickor än pojkar utsätts, men det är lika allvarligt om det händer en pojke som en flicka. Forskning visar att en bråkdel av sexuella övergrepp mot barn i Sverige kommer till myndigheternas kännedom.

Barn har ofta svårt att berätta om vad de varit med om och de reagerar inte på samma sätt efter ett övergrepp. Symtom efter sexuella övergrepp från andra barn kan vara lika allvarliga och kräva omfattande insatser. Sexuell utsatthet inom en syskonrelation är relativt ovanligt men ofta allvarligt och innefattar behov av flera perspektiv.

Föreläsningen ger en bred introduktion till sexuella övergrepp mot barn och lyfter barns utsatthet för sexuella övergrepp av andra barn. Dagen ger möjlighet till samtal om utmaningar och förhållningssätt som underlättar bemötande.

Det är Länsstyrelserna i Blekinge, Hallands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län som bjuder in till denna föreläsningsdag.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med barn inom kommun, familjehems föräldrar, hälso- och sjukvård, idéburen sektor eller annan verksamhet.

Föreläsare

Föreläsare från Barnafrid – nationellt kunskapscentrum om våld mot barn, Linköpings universitet. Barnafrids uppdrag är att sprida och samla kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Syftet är att vara en länk mellan forskning och praktik med utbildning och nätverk för yrkesverksamma som i sitt arbete möter utsatta barn.

Poa Samuelberg, leg psykolog, psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, tidigare verksam vid BUP Traumaenheten i Stockholm samt utbildare, handledare i TF-KBT.

Maria Schillaci, leg psykolog tidigare verksam vid barnrättsorganisationerna ECPAT och Rädda Barnen med fokus på nationell och internationell samverkan, påverkan och kunskapsspridning gällande sexuell exploatering av barn.

Poa och Maria är båda verksamma som utredare för Barnafrids regeringsuppdrag Trauma på kartan - nationell kompetensutveckling av psykiatrisk traumavård för barn riktad till första linjens vård av barn och unga samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin.

Kostnad

Utbildningen är gratis.

Länsstyrelserna bjuder på för- och eftermiddagsfika.

Tid och plats

Anmälan görs på respektive Länsstyrelses webbplats.

19 nov Kronoberg - Folkets hus, Parkgatan 1, Hovmantorp

20 nov Halland - Folkets hus, Magasinsgatan 17, Varberg

27 nov Jönköping - Elite Stora Hotellet Jönköping

28 nov Blekinge - Länsstyrelsen, Skeppsbrokajen 4, Karlskrona

OBS! Sista anmälningsdag se respektive webbplats.

Utbildningsdagens hålltider

09.00 - 09.30 Registrering och fika

09.30 - 09.45 Inledning länsstyrelsen

09.45 - 10.50 Sexuella övergrepp mot barn - en kunskapsöversikt

10.50 - 11.00 Paus

11.00 - 12.00 forts. sexuella övergrepp – traumamedvetet bemötande

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 14.30 Sexuella övergrepp av barn och mellan syskon

14.30 - 15.00 Fika

15.00 - 15.45 forts. syskonövergrepp – parallella perspektiv

15.45 - 16.00 Gemensam sammanfattning och slutdiskussion

16.00 Avslutning

VAR: Folkets hus, Magasinsgatan 17, Varberg

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 nov 2019

Anmäl dig till utbildningsdagen i Halland

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 14 november klockan 23.30.

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt