24 sep 2019 klocka 09.00 - 16.00

Hur pratar man med tonåringar om alkohol, andra droger och gaming?

Suntpratslogga

Välkommen till en utbildningsdag i Suntprat!

Suntprat vill inspirera till samtal mellan unga och vuxna om alkohol, andra droger, gaming, sociala medier och pornografi. Samtal som kan hjälpa unga att reflektera. Det kan vara det som förhindrar unga från att hamna i tråkigheter och istället stärker dem till kloka och sunda val. I Suntprat finns material för att få igång samtal, kunskapsstöd och handledning för att den som vill starta öppna samtal ska känna sig trygg.

Med inkluderande förhållningssätt ger Suntprat förutsättningar för profession, ledare, lärare och andra vuxna att föra bra samtal kring frågor som ibland annars kan kännas svåra. Samtalen ger också vuxna en bättre inblick i ungas liv.

Målgrupp

Utbildningsdagen riktar sig till profession som arbetar med barn och unga på något sätt. Till exempel personal inom skola, socialtjänst, fältverksamhet, fritidsgårdar, ungdomsgårdar, fritidsverksamhet, ungdomsmottagningar och föreningsledare.

Tid och plats

Tid: Tisdagen den 24 september 2019, klockan 09.00-16.00, Registrering och fika från klockan 08.30.

Plats: Festsalen Medborgarservice, Andersberg i Halmstad

Anmälan: Via nedan formulär. Begränsat antal deltagare. Sista anmälningsdag är 6 september 2019. Deltagandet är kostnadsfritt. För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår.

Föreläsare

Anna Karin Herngren Wirdheim, projektledare för Suntprat.

  • Vad är Suntprat?
  • Hur börjar man prata med tonåringar om det som kan vara laddat eller svårt?
  • Hur kan vi ha ett förhållningssätt som öppnar för samtal och skapar förtroende.

Anna Karin håller också i en workshop där du får prova på materialet för att känna dig trygg i att använda det.


Kristofer Odö, samordnare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

  • Hur kan man på ett förtroendefullt sätt prata med unga om alkohol och andra droger?
  • Vad är viktigt att ha koll på när det gäller droger och alkohol i ungas vardag?


Oskar Foldevi, psykolog på Reconnect med fokus på hälsa för ”uppkopplade”.

  • Hur ser ungdomars skärmtid och spelande ut idag?
  • Vad handlar spelandet om och varför spelar många så mycket?
  • Hur påverkar spelandet vår hälsa och går det att säga vad som är lagom?
  • Vilka varningssignaler finns för spelproblem och hur kan man som vuxen stötta?

Gå gärna in på www.suntprat.selänk till annan webbplats

VAR: Festsalen Medborgarservice, Andersberg i Halmstad

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt. För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 06 sep 2019

Anmäl dig

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt