09 sep 2019 klocka 09.00 - 16.00

Inbjudan till ”Doping, maskulinitet och våld i nära relationer”

Länsstyrelsen i Hallands län och Hallands idrottsförbund välkomnar dig till en konferens som fokuserar på att fördjupa kunskapen om konsekvenserna av steroidmissbruk och kopplingen till stereotypa maskulinitetsnormer, kriminalitet och våld i nära relation.

Minst 30 000 svenskar dopar sig regelbundet, vilket är tre gånger mer än man tidigare trott. Ytterligare 10 000 dopar sig då och då. Dopning medför ökad risk för våldsbrott och impulsiva vredesutbrott – den som missbrukar förändras både fysiskt, psykiskt och socialt. Närstående kan bli utsatta för aggressionsutbrott, svartsjuka, misstänksamhet och våld.

Målgrupp

Tjänstemän och förtroendevalda inom kommun, Region Halland och andra myndigheter. Ledare, styrelser och ansvariga inom idrotten, annan idéburen verksamhet samt lärare och studenter.

Tid och plats

Tid: Måndag den 9 september 2019 klockan 09.00-16.00, Registrering och fika från klockan 08.30.

Plats: Högskolan i Halmstad, Baertlingsalen

Anmälan: Via formulär nedan. Sista anmälningsdag är 30 augusti 2019. Deltagande är kostnadsfritt. För- och eftermiddagsfika ingår, lunch på egen hand.

Program

Vad vore män utan våld? Peter Söderström, Gender Equality Vision

Peter belyser kunskap om mäns våld i en bred samhällskontext, visar på kopplingen mellan stereotypa maskulinitetsnormer och mäns våldsutövande, med exempel från idrottens värld och avslutar med att synliggöra hur vi kan arbeta våldspreventivt både strukturellt såväl som på individnivå.

Relationsvåld, Inger Ohlsson, Polismyndigheten

Om Polisregion Västs arbete med våld i nära relationer.

Anabola steroider, Idrotts-, samhälls- eller hälsoproblem? Tommy Moberg

Tommy belyser tydliga kopplingar mellan dopning, stereotypa maskulinitetsnormer och sökandet efter en manlig identitet. Kopplingar finns även till allvarligt våldsutövande mot dem själva, mot andra män och kvinnor de har en relation till. Kopplingen förekommer också i en rad kriminella sammanhang.

Respekt, normer och värdegrund inom idrotten. Hallands idrottsförbund

Om att utveckla värdegrundsarbetet i föreningar med exempel på vad idrottsrörelsen gör och kan göra för att förbättra arbetet med jämställdhet, respekt och normer.

100% ren hårdträning, Prodis. Polis, kommun och gym i samverkan

Kungsbacka delar med sig av sitt framgångsrika förebyggande arbete mot dopning.

Välkommna!

VAR: Högskolan i Halmstad, Baertlingsalen

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 aug 2019

Anmäl dig

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 30 augusti klockan 23.30.

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt