04 dec 2019 klocka 08.00 - 16.00

Regional samverkanskurs krisberedskap och totalförsvar Halland

Kursen syftar till att ge deltagarna en ökad kunskap om totalförsvaret och främst de regionala och lokala aktörernas roll och ansvar vid höjd beredskap. Genom några scenariodiskussioner vill vi också ge förståelse kring ledning och samverkan för att hantera en händelse.

 

Vi har av olika skäl kortat denna kurs, Regional samverkanskurs krisberedskap och totalförsvar till att omfatta en dags, den 4 december, ej som tidigare angivits 3-5 december.

För en bättre förståelse av hela hotskalan

Kursdeltagare ska genom aktivt deltagande:

  • få ökad kunskap om de civila och de militära aktörernas roll inom totalförsvaret. Med aktörer avses ett urval av aktörer på regional och lokal nivå
  • få ökad kunskap om de beredskapssteg som finns under ett gråzonsläge till höjd beredskap
  • genom scenariodiskussion få förståelse för hur aktörer utifrån sitt ansvar leder och samverkar vid en höjd beredskap
  • Utveckla en bra grund för fortsatt utveckling av höjd beredskap inom den egna organisationen

Målgrupp

Personal som i sitt arbete har behov av att kunna planera, leda och samverka på kommunal/regional nivå.

Utbildning under en dag

Endagskurs i Halmstad den 4 december med samling kl 08.00 och kursstart klockan 08.30. Kursen är avslutad klockan 16.00. Plats och övrig information meddelas direkt till de anmälda.

När: 4 december, 2019

Var: Halmstad, exakt plats och övrig information meddelas direkt till de anmälda

Kursavgift

Kursavgiften betalas av Länsstyrelsen Halland i Hallands län. Eventuell rese- och traktamentsersättning betalas av anmälande myndighet (motsv.).

Kallelse till deltagarna kommer att skickas ut i början av november månad. Tillsammans med kallelsen skickas visst skriftligt underlag ut.

Anmälan och information

Anmälan görs via formuläret nedan senast den 25 oktober. Mer information lämnas av Bengt Wijkström, bengt.wijkstrom@lansstyrelsen.se, 010-224 35 02. Vi förbehåller oss rätten att göra ett urval bland de anmälda.

Kursledning

Kursen anordnas i samarbete mellan representanter från Länsstyrelsen i Hallands län, Räddningstjänsten Halmstad, Västra Militärregionen, Region Halland och Polisregion Väst.

Hjärtligt välkomna!

VAR: Halmstad, exakt plats och övrig information meddelas direkt till de anmälda

KOSTNAD: Kursavgiften betalas av Länsstyrelsen Halland i Hallands län. Eventuell rese- och traktamentsersättning betalas av anmälande myndighet (motsv.).

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 okt 2019

Anmäl dig

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt