18 jun 2019 klocka 12.00 - 17.00

Utbildning i att starta livsmedelverksamhet

Företagare som sitter vid ett bord. Man i mitten i fokus, två andra personer syns i förgrunden och bakgrunden. 

Länsstyrelsen erbjuder kurs för dig som tänker starta verksamhet där man hanterar livsmedel på den halländska landsbygden.

Kurserna riktar sig till företag med färre än 50 anställda på den halländska landsbygden och finansieras delvis med medel från landsbygdsprogrammet.

Kursen innehåller bland annat grundläggande information om livsmedelslagstiftningen, vilka tillstånd som behövs, vilken kontrollmyndighet som är aktuell och vad du bör tänka på i utformningen av din livsmedelslokal med tanke på flöden och val av olika material på väggar, golv och inredning. Kursen har allmän inriktning och vänder sig till alla olika typer av livsmedelshantering.

Tid och plats

Tisdag den 18 juni 2019 på Getteröns Naturum i Varberg kl 13.00-17.00.

Kursen startar klockan 12.00 med lunch och presentation av Naturum Getterön för den som vill.

Mer information

Ingvor Johansson Länsstyrelsen i Hallands län 010-224 33 93, ingvor.johansson@lansstyrelsen.se

Inbjudan som PDFPDF

Anmäl dig

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

VAR: Naturum Getterön i Varberg

KOSTNAD: 400 kronor exklusive moms inklusive fika. Innan kursen startar finns det möjlighet att köpa lunch till självkostnadspris på naturum. Uppge i din anmälan om du vill delta på lunchen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 16 jun 2019

Kontakt