10 sep 2019 klocka 08.30 - 16.30

Livsmedelssäkerhet - grundkurs

Länsstyrelsen erbjuder utbildningar i livsmedelshygien för dig som driver, är anställd i eller tänker starta verksamhet där man hanterar livsmedel på den halländska landsbygden.

Kursernas mål är att ge grundläggande kunskaper om livsmedelshygien. Efter kursen ska du ha allmän kännedom om mikroorganismer, känna till hur du förebygger och undviker matförgiftningar, förstå betydelsen av personlig hygien och hygieniska förhållanden i verksamheten. Kurserna riktar sig till små och mikroföretag med färre än 50 anställda på den halländska landsbygden och finansieras delvis med medel från landsbygdsprogrammet.

När: 10 september 2019 i Halmstad kl 8.30-16.30.

Kostnad: 400 kronor exklusive moms för material, diplom och mat under dagen.

Grundkursen i Livsmedelsäkerhet erbjuds även som webbutbildning för dig som har svårt att komma loss till den lärarledda utbildning. Kostnad 400 kronor exklusive moms för internet inloggning, support vid problem samt avslutande diplom. 

  • Kurserna anordnas i samarbete mellan Länsstyrelsen och Anticimex.
  • Anmälan senast två veckor före kursstart.
  • Fler kurser kommer att anordnas vid behov.

Anmälan och frågor:

Ingvor Johansson 010-224 33 93 ingvor.johansson@lansstyrelsen.se

eller Per Johansson 070-9150178 per.johansson@anticimex.se

Inbjudan i PDF-formatPDF

VAR: Halmstad

KOSTNAD: 400 kr exkl moms för material, diplom och mat under dagen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 aug 2019

Kontakt