24 sep 2019 klocka 08.30 - 16.30

Lär dig arbeta med HACCP i praktiken

kvinnlig lantbrukare som står intill en traktor

Länsstyrelsen erbjuder utbildning för dig som driver, är anställd i eller tänker starta verksamhet där man hanterar livsmedel på den halländska landsbygden.

Kursernas mål är att ge grundläggande kunskaper om livsmedelshygien. Efter kursen ska du ha allmän kännedom om mikroorganismer, känna till hur du förebygger och undviker matförgiftningar, förstå betydelsen av personlig hygien och hygieniska förhållanden i verksamheten. Kurserna riktar sig till små och mikroföretag med färre än 50 anställda på den halländska landsbygden och finansieras delvis med medel från landsbygdsprogrammet.

När: Utbildning under två dagar, den 24 september och 1 oktober 2019 i Halmstad.

Kurserna anordnas i samarbete mellan Länsstyrelsen och Anticimex.

Anmälan senast två veckor för kursstart. Fler kurser kommer att anordnas vid behov.

Anmälan och frågor:

Ingvor Johansson 010-224 33 93 ingvor.johansson@lansstyrelsen.se

eller Per Johansson 070-9150178 per.johansson@anticimex.se

Inbjudan i PDF-formatPDF

VAR: Halmstad

KOSTNAD: 1200 kronor exklusive moms för material, diplom och mat under dagarna.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 sep 2019

Kontakt