28 feb 2019 klocka 09.00 - 16.00

Att möta små barn med svåra livserfarenheter

Insatser till små barn med erfarenhet av svåra livshändelser kan göra en avgörande skillnad för deras psykiska hälsa och utveckling. Det är angeläget med ökad kunskap och förbättrade rutiner för att upptäcka, bemöta och behandla utsatta barn. Detta gäller inom många olika verksamheter, såsom förskola och skola, hälso- och sjukvården, socialtjänst, kvinnojourer, rättsväsende, frivillig-organisationer, m fl.

Utbildningsdagen kommer att beröra

  • Hur små barn påverkas av svåra livshändelser och trauman
  • Förhållningssätt, stöd och insatser till små barn och deras omsorgsgivare
  • Traumafokuserade och relationsbaserade interventioner för små barn och deras familjer.
  • En introduktion till Child-Parent Psychoterapy (CPP)

En behandlingsmetod för barn 0-6 år som har upplevt traumatiserande händelser, exempelvis våld i olika former, sexuella övergrepp, allvarliga olyckor och förluster.

Målgrupp

Dagen riktar sig till dig som i din verksamhet möter barn, dvs personal inom skola och fritid, hälso- och sjukvården, socialtjänst, rättsväsendet samt ideella organisationer.

Plats: Halmstads teater, Festsalen, Fredsgatan 5, stora ingången

Tid: 28 februari 2019 klockan 09.00 - 16.00

Dagens föreläsare

Pamela Massoudi

Leg. psykolog vid Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Region Kronoberg. Forskare, fil.dr. vid FoU Kronoberg och Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Pamela är klinisk psykolog med lång erfarenhet av psykologiskt arbete med framför allt små barn och deras familjer. Pamela arbetar nu i ett småbarnsteam på BUP men har tidigare arbetat inom både barnhälsovård och barnmedicin. Hon har skrivit en vetenskaplig avhandling om psykisk ohälsa hos nyblivna föräldrar med ett särskilt fokus på fäder. Pamela har arbetat kliniskt med CPP sedan 2013 och är utbildare i CPP i Sverige.

Karin Pernebo

Leg. psykolog/leg. psykoterapeut vid Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Region Kronoberg, fil.dr. vid FoU Kronoberg och adj. lektor vid Psykologiska institutionen, Linnéuniversitetet. Karin är klinisk psykolog med lång erfarenhet av behandlingsarbete med utsatta barn och deras familjer, med särskilt fokus på yngre barn med komplex traumatisering. Karin har skrivit en avhandling om interventioner för barn med erfarenhet av våld av primär omsorgsgivare med fokus såväl på effekter som på hur barnen själva upplever interventionerna. Karin har arbetat kliniskt med CPP sedan 2013 och är utbildare i CPP i Sverige.

Utbildningsdagens hållpunkter

09:00 - 09:30 Registrering och kaffe

09:30 - 11:45 Föreläsning

11:45 - 12:45 Paus, lunch på egen hand

12:45 - 14:15 Föreläsningen fortsätter

14:15 - 14:45 Eftermiddagsfika

14:45 - 16:00 Föreläsningen fortsätter

16:00 Avslutning

Länsstyrelserna bjuder på för- och eftermiddagsfika, lunchförtäring sker på egen hand.

Varmt välkomna!

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 21 februari klockan 23.55.

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

VAR: Halmstads teater, Festsalen, Fredsgatan 5, stora ingången

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 feb 2019

Kontakt