05- 08 nov 2018 klocka 08.30 - 16.00

Blånader, rus och silverhår

En dag om att möta äldre kring missbruk, riskbruk och våld i nära relationer.

Forskning visar att alkoholkonsumtionen bland seniorer ökar. Ökad alkoholkonsumtion påverkar hälsan och därmed behovet av omsorg. Detta är en utmaning för såväl anhöriga, sjukvården som socialtjänstens äldreomsorg vilka möter allt fler äldre med alkoholproblematik.

Våld är alltid ett brott! - Ingen börjar en relation med tanken ”lite stryk får jag nog räkna med…” För att våldsutsatta ska få det stöd och den hjälp de behöver, något som de självklart har rätt till, så måste våldsutsattheten upptäckas. Forskning visar att upptäckten av våld ökar markant på direkta frågor om våld. Därför är det oerhört viktigt att den som ställer frågorna har kunskap om våld i nära relationer. Det är också viktigt hur frågorna ställs och vilket stöd som erbjuds för den våldsutsatta.

Syftet med utbildningsdagen är att öka kunskapen rörande seniorers alkoholkonsumtion och våldsutsatthet i ett praktiskt perspektiv.

Målgrupp: Utbildningsdagen riktar sig till anställda och andra aktiva aktörer inom äldreomsorgen och angränsande hälso- och sjukvård samt andra arenor som riktar sig till äldre personer.

Dagens föreläsare:

  • Annika Andreasson, Diakon och projektledare Äldres hälsa och alkohol.
  • Kerstin Kristensen Utbildningsledare och metodutvecklare, KvinnofridsAkademin. Kerstin har en fil. Magister i pedagogik med inriktning utbildningsledarskap och är certifierad handledare med psykosocial inriktning samt utbildad genusambassadör.
  • Agneta Björck Verksamhetschef för äldreboende för missbruk och utbildningsansvarig Ostgota Care. Ett yrkesliv inom beroendevård.

Plats

Folkets Hus i Varberg 5:e November, länk till anmälanlänk till annan webbplats

Magasingatan 17, 432 45 Varberg

Växjö Domkyrkocentrum 6:e November, länk till anmälanlänk till annan webbplats

Gymnasiegränd 1, 352 34 Växjö

Länsmuseet, Kronansalen 8:e November, länk till anmälanlänk till annan webbplats

Skeppsbrogatan 51, Kalmar

Utbildningsdagens hållpunkter

08:30 – 08:45 Inledning

08:45 – 09:45 Kerstin Kristensen, föreläsning om våld mot äldre

09:45 – 10:15 Förmiddagsfika

10:15 – 11:45 Kerstin Kristensen forts.

11:45 – 12:45 Lunch

12:45 – 14:15 Annika Andreasson, föreläsning om äldres hälsa och alkohol, ”Guldkant eller riskbruk?”

14:15 – 14:30 Eftermiddagsfika

14:30 – 16:00 Agneta Björck, föreläsning om bemötande och omsorg vid missbruk bland äldre

16:00 Avslutning

Antalet platser är begränsat.

Länsstyrelserna bjuder på för- och eftermiddagsfika.

Lunch ordnas på egen hand.

Program för dagen.PDF

VAR: Varberg, Växjö, Kalmar

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt