13- 14 nov 2018 klocka 11.30 - 13.00

Regional kustsamverkan - workshop

hav som slår in mot kusten

Foto: Karl-Axel Jansson

Länsstyrelserna i Skåne och Halland har tillsammans med SGI och SGU tagit initiativet till att starta upp Regional kustsamverkan då båda länens kommuner och enskilda redan idag har problem med att hantera stigande havsnivå, översvämning och erosion. Välkommen att anmäla dig till två halvdagar med föreläsningar och workshops på temat regional kustsamverkan.

Nu tar vi steget vidare med Regional kustsamverkan och utvidgar samverkansprojektet för att skapa samverkan mellan stat och kommun i dessa frågor. Under två halvdagar, från lunch till lunch, träffas vi i Halland för att tillsammans kunna belysa de svåra frågor som händer ihop med stigande havsnivå, bebyggelse och infrastruktur.

Första dagen fokuserar vi på helheten med inspirationsföreläsningar och workshops.

Under den andra dagen arbetar vi mer riktat i fem olika projektgrupper. Ange i din anmälan i vilken projektgrupp som du vill delta i.

  1. Kunskapsunderlag om kustprocesser
  2. Kunskap om olika åtgärder, deras effekter och konsekvenser
  3. Statligt planeringsunderlag och vägledning för exploatering
  4. Underlag för rådgivning av åtgärder
  5. Finansieringsmodell

Vi uppmanar kommunerna och övriga organisationer att anmäla en kontaktperson till Regional kustsamverkan samt att också anmäla personer som har möjlighet att engagera sig i projektgrupperna enligt ovan.

Målgrupp: Kustkommuner i Skåne och Halland, regioner, statliga myndigheter samt högskolor/universitet.

Inbjudan som PDFPDF

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 29 oktober klockan 23.30.

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

VAR: Dag 1: Scandic Hallandia, Rådhusgatan 4, Halmstad. Dag 2: Länsstyrelsen i Hallands län, Slottsgatan 2, Halmstad.

KOSTNAD: Workshopen är kostnadsfri. Det ingår måltider enligt programmet samt boende vid deltagande dag 2. Resande till och från workshopen står respektive organisation för. Inbjudna organisationer har förtur till två platser till workshop. Sen avanmälan eller frånvaro debiteras med 1 700 kronor.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 29 okt 2018

Kontakt