04 okt 2018 klocka 09.00 - 16.00

Regionala rådet för samhällsskydd och beredskap

Torsdagen den 4 oktober kl. 09.00 väntar ett mycket intressant program på Hotell Tylösand i Halmstad. Temat för dagen kretsar runt att få en mer konkretiserad bild av totalförsvaret och hur vi ska arbeta framåt och kommer inkludera mycket diskussioner.

Landshövdingen inleder dagen, därefter kommer Annika Nordgren Christensen att presentera möjligheter och utmaningar kring totalförsvaret, vilket följs av Henrik Moberg från MSB som talar om de konkreta åtgärder som tas utifrån säkerhetspolitiska inriktningen. Vi får sedan en dragning om innebörden i den nya säkerhetsskyddslagen av Thomas Sageland, och sist kommer beredskapsdirektör Niklas Nordgren presentera kort om sommaren händelser och planerade aktiviteter framåt.

Varmt välkomna,

Niklas Nordgren
Beredskapsdirektör

Program

09.00 - 09.30 Samling med kaffe

09.30 - 09.45 Inledning av Lena Sommestad samt introduktion nya medlemmar och omvärldsbevakning - Niklas Nordgren

09.45 - 11.30 Reflektion på möjligheter och utmaningar kring försvaret - Annika Nordgren Christensen

11.30 - 12.30 Lunch

12.30 - 13.30 Från säkerhetspolitik till konkreta åtgärder - Henrik Moberg, MSB

13.30 - 14.00 Fika

14.00 - 15.00 Vad innebär den nya säkerhetsskyddslagen? - Thomas Sageland

15.00 - 15.30 Planerade projekt inom regionoala rådet med avslutning - planerade projekt, utbildningar, övningar

Anmälan och mer information

Anmälan görs via nedan formulär.

Mer information lämnas av Elin Göransson, elin.goransson@lansstyrelsen.se

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 1 oktober klockan 23.30.

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

VAR: Hotel Tylösand i Halmstad

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 01 okt 2018

Kontakt