Stöd till bredband

Vill du bygga ut snabbt bredband på landsbygden? Du kan söka stöd för projektet om bredbandet är till nytta för fler än bara dig själv.

Projektstöd till bredbandsutbyggnad finns till för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden, så att personer som bor där ska kunna ta del av det digitala samhället. Ett grundläggande villkor för stödet är, att det ska vara till nytta för många. Du kan alltså inte få stöd för att bygga ut bredband bara till din egen fastighet eller verksamhet.

Vem kan få stöd?

Endast juridiska personer kan söka stödet:

 • Myndigheter
 • Kommuner
 • Landsting och regioner
 • Företag (inte enskilda firmor)
 • Föreningar och andra organisationer

Du kan inte söka stödet som privatperson eller om du driver en enskild firma.

Villkor för bredbandsstödet

Det finns ett antal villkor du behöver uppfylla för att kunna få stödet.

 • Genomför projektet på landsbygden utanför tätort.
 • Anlägg ett bredbandsnät med hög överföringskapacitet där det inte finns sådant sedan tidigare.
 • Det får inte finnas en aktör som ska bygga utan stöd i samma område inom tre år. Kontroll sker av Länsstyrelsen.
 • Genomför ett samråd med kommunen när du planerar projektet.
 • Du ska söka de tillstånd du behöver för projektet utifrån planerad ledningsdragning.
 • Använd infrastruktur som redan finns och utnyttja samförläggning om det är möjligt.
 • Konkurrensutsätt inköpen till ditt projekt samt inköpet av den tjänst som behövs för att installera och driva den aktiva utrustningen.
 • Du ansvarar för att bredbandsnätet är öppet för flera leverantörer.
 • Du ska besiktiga, dokumentera och driftsätta ditt färdiga nät.
 • Du får bara sälja ditt nät om du uppfyller vissa villkor.

På Jordbruksverkets webbplats finns mer detaljerad information om villkorenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Offentligt samråd med marknaden för bredband

Har du planerat att bygga ut bredband utan stöd på kommersiella villkor inom hela eller delar av något av områdena som du ser här nedan, kan du kontakta Länsstyrelsen i Hallands län. Länsstyrelsen kommer att be dig styrka dina utbyggnadsplaner med projekteringsunderlag.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fågelsång Laholm.pdf 242.2 kB 2018-05-16 16.01

Beslutsomgångar och budget

Vi har i dagsläget fått in ansökningar om stöd som täcker den totala budgeten vi har fått på Länsstyrelsen för bredbandsinvesteringar 2014-2020.

Det går fortfarande att skicka in ansökningar, om budgeten utökas under kommande år kan det finnas möjlighet att få stöd.

Handläggning av hittills inkomna ansökningar i Halland

Ansökningar som kommit in till och med den 30 april 2018 kommer att beslutas den 31 augusti 2018.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd

Läs om stödet i Hallands regionala handlingsplan

Mer information som rör denna åtgärd kan du läsa i kapitel 9 i den regionala handlingsplanen. Det är viktigt att du läser kapitlet om stödet innan du ansöker. Din ansökan kommer att bedömas och få poäng efter länets prioriteringar. Hur ansökan prioriteras och bedöms står i den regionala handlingsplanen.

Planen hittar du i publikationsarkivet

Hur stort är stödet?

Stödnivån i Halland är anpassad till de regionala förutsättningarna utifrån gemensamma riktlinjer som tagits fram av Jordbruksverket. I Hallands län får de som investerar i bredband 60 procent av de stödberättigande utgifterna.

Samma stödnivå används för alla projekt som beviljas stöd inom länet. Följande faktorer har vägts samman:

• Bredbandsnätens storlek, som utgår från antal personer per kvadratkilometer i länets olika kommuner.

• Markförhållanden, som speglas av andelen åkermark, betesmark, skog inklusive berg, myrar, mossar och liknande svåra marker samt andelen sjöar och vattendrag i länet.

• Historiska kostnader för bredbandsinvesteringar under åren 2010-2013 hämtade från bredbandsstödet i landsbygdsprogrammet 2007-2013. Riktlinjen syftar till att den privata insatsen i genomsnitt ska vara likvärdig kostnaden för en uppkoppling i tätort.

• Tillgång till marknadsaktörer i länet och vilka affärsmodeller de erbjuder. Brist på aktiva marknadsaktörer kan motivera en högre stödnivå.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd eller miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Stöd till bredbandsutbyggnad (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Regional bredbandsstrategi för Halland

Kommunerna och Region Halland har tillsammans ansvaret för att samordna utbyggnaden inom ramen för den regionala bredbandsstrategin.

Regional bredbandsstrategi för Halland finns att läsa på Region Hallands webblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Hossein Salimi Brujeni

Företagsfunktionen på Landsbygdsenheten

Linnéa Näsén

Företagsfunktionen på Landsbygdsenheten

Anette Ekendahl

Företagsfunktionen på Landsbygdsenheten

Charlotte Blom

Företagsfunktionen på Landsbygdsenheten

Ewa Pettersson

Företagsfunktionen på Landsbygdsenheten

Ingela Norell

Företagsfunktionen på Landsbygdsenheten