Naturvårdsinsatser

Ska du starta ett lokalt projekt inom naturvård eller vattenvård? Då kan du söka stöd för det.

Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer

Du kan söka stöd för att bidra till lokal utveckling av natur- och kulturmiljöer. Stödet ska bidra till utveckling av attraktiva boendemiljöer, främja friluftsliv och rekreation och besöksnäringen.

Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer

Stöd till restaurering av betesmarker och slåtteränger

Har du en betesmark eller slåtteräng som är i behov av restaurering? Då kan du söka stöd för åtgärden.

Stöd till restaurering av betesmarker och slåtterängar

Miljöinvestering- stängsel mot rovdjur

Vill du skydda dina betande tamdjur? Du kan få stöd för att sätta upp stängsel mot rovdjur.

Miljöinvestering – stängsel mot rovdjur

Stöd till lokala naturvårdssatsningar

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, föreningar och privatpersoner att få statligt bidrag på 50 procent, för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

Stöd till lokala naturvårdsinsatser

Halländska vattendrag i miljöprojekt

Vi är med i projektet Grip on Life IP. Det innebär att vi bland annat gör en plan för allt åtgärdsarbete i vatten i Halland. Lokal projektledare är Erik Wallentin. Han kan nås på 010-224 34 12 eller erik.wallentin@lansstyrelsen.se. Du kan följa projektet på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Twitterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller läsa mer på griponlife.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)