Miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar och Länsstyrelserna har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet.

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål

Sveriges miljömållänk till annan webbplats

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Arbetet med olika styrmedel behövs, i såväl produktion som konsumtion. Styrmedel kan vara i form av exempelvis samhällets ekonomiska insatser, företagens positiva belöningar eller lagkrav med bestraffningar. Det krävs att nationella, regionala och lokala aktörer driver på utvecklingen med hjälp av olika styrmedel.

Dagens styrmedel är otillräckliga. Det behövs mer riktade insatser och fler effektiva nationella styrmedel. För att nå miljömålen måste bland annat miljöskadliga subventioner ses över och avvecklas. 

Hallands regionala åtgärdsprogram för miljömålen

För att vi ska nå våra nationella miljömål krävs många olika typer av åtgärder, både på nationell och regional nivå. I programmet har vi samlat och beskrivit åtgärder som är av regional karaktär, med det menar vi åtgärder som antingen bör genomföras av en regional aktör eller som lämpar sig för samverkan mellan flera aktörer.

I åtgärdsprogrammet finns ett 30-tal åtgärder, uppdelat på fem olika miljöområden. Genomförandet av åtgärderna har följts upp vid två tillfällen. Efter varje uppföljning har programmet uppdaterats till en ny version.

Här hittar du den senaste versionen av Hallands regionala åtgärdsprogram för miljömålen (PDF)PDF 

Kontakt

Jennie Thronée

Miljömålssamordnare

Marie-Helene Bergstrand

Miljömålssamordnare