Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden. Vi arbetar för att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Förbud mot terrängkörning

Huvudregeln i terrängkörningslagen är att det är förbjudet att köra med motordrivet fordon på barmark i terräng. Det gäller även om det är din egen mark.

All naturmark utanför väg räknas som terräng, till exempel:

 • park
 • åker
 • äng
 • myr
 • hedmark
 • stränder
 • kalfjäll
 • vandringsleder
 • motionsspår
 • traktorstigar.

Till motordrivna fordon räknas alla fordon som drivs med motor, till exempel:

 • bil
 • motorcykel
 • fyrhjuling/ATV
 • elcykel
 • bandvagn
 • snöskoter.  

Undantag från förbudet mot terrängkörning

Det finns generella undantag från förbudet mot terrängkörning. Undantagen kan kräva markägarens tillstånd och gäller om åtgärden inte kan utföras på något annat lämpligt sätt. 

 • jordbruk
 • skogsbruk
 • statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende
 • räddningstjänst 
 • läkare
 • brandkår
 • fjällräddningen
 • renskötsel
 • den som ska hämta fälld björn, hjort, vildsvin eller älg.

Dispens för terrängkörning

Du kan ansöka om dispens för terrängkörning om du har särskilda skäl. En dispens är ett enskilt undantag från förbudet. För att får köra på marken behöver du förutom dispensen även markägarens tillstånd.

Skäl för undantag kan exempelvis vara:

 • funktionsnedsättning
 • vissa materialtransporter
 • tävling.

Ansök om dispens

Använd vår e-tjänst för att ansöka om dispens från terrängkörningsförbudet.

Så här ansöker du om dispens

 1. Fyll i E-tjänsten så noggrant du kan.
 2. Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för ansökan. Men gäller det körning i ett naturreservat, där det enligt föreskrifterna är förbud mot terrängkörning, tas det dock ut en avgift. Ansökningsavgiften är då 2 300 kronor enligt avgiftsförordningen (1992:191). För markägaren är ansökan alltid avgiftsfri. Avgiften sätts in på länsstyrelsens bankgironummer 5327-1698. Märk inbetalningen med sökandes namn och/eller fastighetsbeteckning.

Tänk på att:

Sök i god tid! Det kan ta tre månader att få dispens.

Om du erhåller dispens är det viktigt att du har med dig en kopia på beslutet ut i terrängen när du kör. Handlingen ska kunna visas upp på uppmaning av en naturvårdsvakt eller polis.

Anmäl otillåten körning i terräng

Otillåten körning i terräng anmäls till polisen, 114 14, som är tillsynsmyndighet i frågan.

Snöskoter

Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud. Det gäller framför allt i fjällen. Där får du bara köra längs markerade skoterleder.

Att köra snöskoter ingår inte i den svenska allemansrätten, så rätten att köra på annans mark är inte självklar. Det anses dock tillåtet att köra på väl snötäckt mark om man inte stör, förstör eller på annat sätt bryter mot lagen. Det förbjudet att passera/köra på annans mark om det kan uppstå skada.

Vattenskoter

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen.

Köra vattenskoter i halländska vatten

I Halland får du köra vattenskoter på de allmänna farlederna och i ett antal andra godkända områden. Detaljer och förtydligande finns i beslutet om föreskrifter.PDF

Falkenbergs kommun

I Falkenbergs kommun får vattenskoter användas från hamnen i Falkenberg och i den allmänna farleden, avgränsad till 200 meter nordväst om mittlinjen enligt markerad farledssträckning. Mer detaljer och förtydligande finns i beslutet om föreskrifter.

Halmstads kommun

I Halmstads kommun får vattenskoter användas från småbåtshamnen i Halmstad och i den allmänna farleden, avgränsad till 200 meter på var sida om mittlinjen enligt markerad farledssträckning.

Hyltes kommun

I Hyltes kommun finns endast sjöar, dessa har inga tillstånd för vattenskoter. Allmänna farleder saknas. 

Kungsbackas kommun

I Kungsbacka kommun får vattenskoter användas i den allmänna farleden 109, avgränsad till 200 meter på var sida om mittlinjen enligt markerad farledssträckning. Vattenskoter får även användas från Lerkils hamn och i vissa delar ut till den allmänna farleden. Mer detaljer och förtydligande finns i beslutet om föreskrifter.

Laholms kommun

I Laholms kommun får vattenskoter användas i Laholmsbukten i ett område som markerats med röd begränsningslinje, se kartbild i filerna nedan. Vattenskoter får även köras från Ejdervägens förlängning rakt västerut till området. Vattenskoter får även användas i delar av Långsjön. Mer detaljer och förtydligande finns i beslutet om föreskrifter.

Varbergs kommun

I Varbergs kommun får vattenskoter användas från Getteröns småbåtshamn och i den allmänna farleden, avgränsad till 120 meter på var sida om mittlinjen enligt markerad farledssträckning. Mer detaljer och förtydligande finns i beslutet om föreskrifter.

Beslut om föreskrifter för vattenskoteranvändning inkl. kartbilderPDF

Områden där vattenskoter får användas i Halland inkl. kartbilderPDF

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)