Vilthägn

Planerar du att hålla djur i vilthägn? Då behöver du tillstånd både för att sätta upp stängslet och för att ha djuren inhägnade. Dessa tillstånd söker du hos Länsstyrelsen.

Vilthägn är en inhägnad för vilda djur som ofta ligger i områden där allemansrätten gäller. Därmed krävs det tillstånd enligt Miljöbalken för att sätta upp hägnet. Du behöver också tillstånd enligt Jaktförordningen för att få ha djuren inhägnade.

Tillstånd för att bygga vilthägn

Du söker tillstånd för att bygga vilthägn hos Länsstyrelsen. Vi undersöker då hur lämplig platsen är för ett vilthägn. Miljöbalken styr bland annat hur inhägnaden påverkar allemansrätten och natur- och kulturmiljön.

Innan du börjar bygga ska inhägnaden förprövas. I en förprövning utreder vi bland annat om ditt vilthägn uppfyller djurskyddsbestämmelserna. När du har byggt klart ska Länsstyrelsen besiktiga inhägnaden innan du får använda den.

Att ansöka om tillstånd för att bygga vilthägn kostar 5 700 kronor. Du betalar avgiften i samband med att du skickar in din ansökan.

Miljöbalk (1988:808) på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Tillstånd för att hålla djur i vilthägn

Du söker tillstånd för att hålla djur i vilthägn hos Länsstyrelsen. Vilka tillstånd du behöver beror bland annat på i vilket syfte du ska hålla djuren. Jaktförordningen styr vilka djur du får hägna in och hur inhägnaden ska se ut. Utöver det behöver vi kanske ta hänsyn till Djurskyddsförordningen eller Artskyddsförordningen.

Kontakta oss för att få hjälp med vilka tillstånd du behöver.

Jaktförordning (1987:905) på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Djurskyddsförordning (2019:66) på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Artskyddsförordning (2007:845) på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Tillstånd för offentlig förevisning

Offentlig förevisning av djur innebär att djur visas för allmänheten i minst sju dagar eller mer per år i en permanent anläggning. För att få visa upp djur offentligt behöver du söka tillstånd hos Länsstyrelsen.

Blankett och mer information på sidan Visa upp djur offentligt

Ansök om tillstånd för att uppföra/ändra vilthägn samt förprövning av hägn 

Länsstyrelsen i Hallands län har möjlighet att ge tillstånd till att hålla hjortdjur som tillhör den svenska faunan samt vildsvin, hare, fasan, rapphöna, gräsand, mufflonfår och korsningar mellan tam- och vildsvin i hägn. Vill du ansöka om att hålla andra vilda arter i hägn, kontakta Länsstyrelsen för information.

  1. Avgiften ska betalas in till bankgiro 5327–1698 samtidigt som ansökan lämnas in till Länsstyrelsen. Prövning enligt jaktförordningen är i detta fall avgiftsfri. Förprövning enligt djurskyddsförordningen är avgiftsfri. Mer information och instruktioner finns på blanketten.
  2. Fyll i blanketten Ansökan om tillstånd för att uppföra eller ändra vilthägn samt förprövning av hägnPDF 
  3. Skicka blanketten digitalt till halland@lansstyrelsen.se eller posta den till: Länsstyrelsen i Hallands län 301 86 HALMSTAD

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)