Ökad konkurrenskraft inom jordbruk och trädgård

Vill du öka konkurrenskraften för din verksamhet inom jordbruk och trädgård? Då kan du söka stöd för olika investeringar.

Företagsstöd för investeringar som ökar konkurrenskraften i jordbruk och trädgård finns till för att underlätta investeringar som förbättrar konkurrenskraften i företaget. Du kan till exempel söka stöd för djurstallar, växthus, torkanläggningar och fruktodlingar.

Vem kan få stöd?

Du kan söka stödet om du driver ett företag inom jordbruk eller trädgård.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Läs om stödet i Hallands regionala handlingsplan

Mer information som rör denna åtgärd kan du läsa i kapitel 6 i den regionala handlingsplanen. Det är viktigt att du läser kapitlet om stödet innan du ansöker. Din ansökan kommer att bedömas och få poäng efter länets prioriteringar. Hur ansökan prioriteras och bedöms står i den regionala handlingsplanen.

Planen hittar du i publikationsarkivet

Hur stort är stödet?

Du kan få högst 40 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för hos Jordbruksverket.

Budget för Halland

Inkomna ansökningar har förbrukat den totala budgeten som beslutats för 2014-2020.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Så handläggs din ansökan i Halland

Inkomna ansökningar som inte har blivit handlagda enligt tidigare beslutsomgångar kommer att beslutas den sista vardagen i varje månad. När det finns medel beslutas nya ansökningar löpande.

Nu pågår handläggning av ansökningar inkomna till och med den 30 juni 2016.

Beslutsomgångar för investeringar för ökad konkurrenskraft

Fördelning av budget och datum för beslut 2016

Beslut om budget för beslutsomgång med senaste ansökningsdatum är enligt följande:

För ansökningar inkomna senast den 31 maj 2015 är budgeten 43 000 000 kronor med beslutsdag den 27 april 2016 och den 23 maj.

För ansökningar inkomna senast den 31 oktober 2015 är budgeten 20 000 000 kronor med beslutsdag den 15 juni 2016.

För ansökningar inkomna senast den 31 december 2015 är budgeten 8 000 000 kronor med beslutsdag den 28 september 2016.

För ansökningar inkomna senast den 31 januari 2016 är budgeten 8 000 000 kronor med beslutsdag den 23 november 2016.

För ansökningar inkomna senast den 31 mars 2016 är budgeten resterande beslutsmedel för åtgärden, med beslutsdag 18 januari 2017.

Extra beslutsdagar

Extra beslutsdagar för ansökningar inkomna till och med 31/5 2015 Dessa ansökningar, kompletta, kommer att beslutas den 28 februari, 31 mars och 31 maj 2017. Budgeten är 48 000 000 kronor.

Extra beslutsdag för ansökningar inkomna till och med 31/10 2015 Dessa ansökningar, kompletta, kommer att beslutas den 30 juni, 31 oktober och den 30 november 2017. Budgeten är 40 000 000 kronor.

Extra beslutsdag för ansökningar inkomna till och med 31/12 2015 Dessa ansökningar, kompletta, kommer att beslutas den 31 oktober och 30 november 2017.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvestering.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Investeringsstöd till jordbruk, trädgård och rennäring (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Anette Ekendahl

Företagsfunktionen på Landsbygdsenheten

Charlotte Blom

Företagsfunktionen på Landsbygdsenheten

Ewa Pettersson

Företagsfunktionen på Landsbygdsenheten

Hossein Salimi Brujeni

Företagsfunktionen på Landsbygdsenheten

Ingela Norell

Företagsfunktionen på Landsbygdsenheten

Linnéa Näsén

Företagsfunktionen på Landsbygdsenheten