Vattenbruk och fiskodling

Vattenbruk är ett samlingsnamn för näringar som inriktar sig på akvatiska djur och växter. Odling sker både för konsumtion och för utsättning.

Vattenbruk bedrivs idag i havet, sjöar och i kraftverksmagasin med spridning över hela Sverige. De vanligaste vattenbruken är traditionella kassodlingar och musselodlingar. Svenskt vattenbruk producerar olika produkter. De kan delas upp beroende på avsikten med dem:

 • produktion för konsumtion
 • produktion för utsättning eller vidareuppfödning
 • produktion för industriprodukter, gödsel, eller bränsle.

Det mesta som produceras i Sverige används som livsmedel. Idag är det regnbåge och blåmusslor som står för den största produktionsandelen. Odlingar är spridda över hela landet och finns i både kustområden och inland.

En stor del av den svenska produktionen består av att kläcka och ta fram yngel som sedan kan säljas vidare. Ynglen förser matfiskodlare med odlingsmaterial, förstärker naturliga fiskbestånd eller ökar fiskbarheten i sportfisket och yrkesfisket. Denna produktionsinriktning producerar inte så många ton, men utgör ofta kärnan i vattenbruksindustrin.

Följande odlingsverksamheter kräver tillstånd av Länsstyrelsen, enligt fiskerilagstiftningen:

 • fisk
 • musslor
 • ostron
 • kräftor

Svensktvattenbruk.selänk till annan webbplats

Stöd inom Havs- och fiskeriprogrammet på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Fiskodlingar och vattenbruk i Halland

I länets inlandsvatten finns ett antal fiskodlingar. Produktionen utgörs främst av regnbåge och öring. Fisken används både som sättfisk vid utplanteringar och för direkt konsumtion. I Laholm finns en kompensationsodling för lax. Inom kustområdet finns inga fiskodlingar.

Gör din ansökan så här

 1. Skriv ut och fyll i blanketten:
  Ansökan om tillstånd till utplantering av fiskPDF
  Ansökan om tillstånd till utplantering av kräftorPDF
 2. Skicka ansökan till:

  Länsstyrelsen i Hallands län
  301 86 Halmstad

Eller skicka blanketten digitalt till: halland@lansstyrelsen.se

Kontakt

Erika Axelsson

Länsfiskekonsulent