Föräldraskapsstöd

Länsstyrelsen stödjer kommuner, landsting och regioner, och andra aktörer i arbetet med att utveckla föräldraskapsstöd.

Målet med föräldraskapsstöd är att främja hälsa och att förebygga ohälsa bland barn och ungdomar. Forskning visar att en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barns hälsa är en god relation till föräldern. En god relation mellan förälder och barn verkar skyddande mot ohälsa och sociala problem för barnet.

Föräldraskapsstöd är ett brett begrepp som kan innefatta en variation av insatser som exempelvis föreläsningar, seminarier, föräldratelefon, webbplats, ledarledda föräldragrupper och professionell rådgivning.

Stöd för utveckling av föräldraskapsstöd

Länsstyrelsen ska under 2018–2021 i samverkan med kommuner, landsting och regioner och andra föräldraskapsstödjande aktörer utveckla ett kunskapsbaserat, samordnat, långsiktigt och i huvudsak universellt stöd i föräldraskapet till föräldrar med barn upp till 18 år.

I vårt uppdrag är viktiga utgångspunkter det jämställda föräldraskapet, barnets rättigheter samt att främja jämlikhet och jämställdhet. I arbetet ska även funktionshinderperspektivet och förebyggande av våld beaktas.

Information om föräldraskapsstöd på flera språk på www.infogeneratorn.selänk till annan webbplats

Föräldraskap och tonårstid.PDF

Kontakta oss gärna för mer information om föräldraskapsstöd.

Två gånger om året sammankallar Länsstyrelsen i Hallands län ansvariga
för föräldraskapsstöd i kommunerna, Hallands idrottsförbund och Region Halland.
Vi arrangerar två kompetensdagar, en på hösten och en på våren. Där samtliga
aktörer i samhället, som arbetar med att stärka föräldrar i sin roll att ge
barn och unga bästa förutsättningar under sin uppväxt är med.

Kontakt