Flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med pengar till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte. Det är endast kommuner som kan söka ersättning, men insatserna kan utföras i samarbete med ideella föreningar eller andra organisationer inom civilsamhället.

Insatserna ska syfta till något av detta:

 • underlätta etableringen i samhället
 • skapa nätverk
 • stödja språkinlärning
 • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Kommunen kan ansöka om medel

För 2019 har Länsstyrelserna nationellt 66 miljoner kronor att betala ut. Länsstyrelsen i Hallands län har 1,73 miljoner kronor av dessa.

Så här ansöker kommunerna om medel:

 1. Ansökan görs via nedan blankett.
  Blankett för utlysning av medel för §37aWord
 2. Till ansökan finns ett intygPDF som eventuell samverkanspart fyller i.
 3. Det finns även en checklista för jämställdhetPDF inför en projektansökan som du kan läsa igenom innan du ansöker om medel.
 4. Skicka in ansökan till: halland@lansstyrelsen.se
 5. Ansökan ska vara på Länsstyrelsen i Hallands län senast den 24 april 2019.
 6. Beslut om medel ges till sökande senast 7 juni 2019.
 7. Utbetalning sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län senast den 21 juni 2019.

Läs gärna informationsbrevet som går ut till kommunerna PDFför ansökan av medel för utlysning av §37a. För insatser som stärker och utvecklar verksamheter med flyktingguider och familjekontakter.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Söka medel

Information om kommande utlysning kommer våren 2020.

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter, som lämnas in till Länsstyrelsen. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Kontakt