Veterinär till offentlig tävling med djur

Vid många offentliga tävlingar med djur krävs att det finns en tävlingsveterinär på plats. Du ansöker om veterinär hos Länsstyrelsen, och sedan anställs personen av Jordbruksverket.

Om du ska anordna en offentlig tävling med djur krävs det oftast att en tävlingsveterinär är närvarande. Veterinären ska besiktiga deltagande djur och tävlingsområdet före start samt övervaka djurskyddet under hela tävlingen.

Jordbruksverket har mer information om vid vilka tävlingar en veterinär måste medverka.

Veterinär vid tävlingar med djur på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djurlänk till annan webbplats

Ansök om veterinär i vår e-tjänst

Du behöver själv kontakta en veterinär för att fråga om denne kan medverka vid tävlingen. Att vara tävlingsveterinär är frivilligt. När du har hittat en veterinär som kan medverka ansöker du om veterinär i vår e-tjänst. Skicka in ansökan senast tre veckor före tävlingen.

Kontakt

Christa von Limburg-Stirum

Länsveterinär

Disa Edgren

Djurskyddshandläggare