Betesförmedling

Söker du betesmark eller har du betesmark men saknar djur? Länsstyrelsen kan ge dig råd och tips på hur du kan komma i kontakt för att förmedla ett utbyte.

Länsstyrelsen i Hallands län har ingen egen betesförmedling men det finns i våra grannlän om du behöver betesdjur eller bete i gränstrakterna. Dessutom kan du ibland hitta annonser på Facebook och Blocket.

Här kan du hitta mer information om Länsstyrelsens betesförmedling i grannlänen.

Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Skåne Länk till annan webbplats.

Kronoberg

Vid uthyrning respektive lån av betesmark är det viktigt att skriva betesavtal/arrendeavtal.

Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att skriva arrendeavtal. Du kan även hitta arrendemallar genom att söka på internet.

Bra att ha med i ett betesavtal:

  • mellan vilka parter och för vilka marker som avtalet upprättas,
  • hur länge avtalet gäller,
  • hur lång uppsägningstiden är,
  • eventuella ersättningar/arrendekostnader,
  • vem som har rätt att söka eventuella jordbrukarstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls m.m.
  • vem som ansvarar för stängsel,
  • vem som ansvarar för vattning och daglig tillsyn av djuren,
  • om det ingår tillgång till stall,
  • vem som står som ansvarig för om djur skadas eller orsakar skada,
  • på mark med miljöersättning är det viktigt att formulera hur hårt betestrycket får vara, mellan vilka datum marken får betas och om det finns känsliga träd som ska skyddas.

Delta i fältvandringar och nätverksträffar

Vi ordnar fältvandringar och nätverksträffar med fokus på samverkan kring skötsel av slåtterängar och naturbetesmarker. Här kan vi demonstrera olika skötselmetoder och maskiner. Vi kommer att prioritera marker med höga natur- och kulturvärden.

I Jordbruksverkets databas TUVA kan du se vilka marker som finns i din bygd Länk till annan webbplats.

På sidan Kompetensutveckling och rådgivning finns mer information om våra aktiviteter och träffar inom skötsel av ängs- och betesmarker 

Europeiska jordbruksfonden

Projektet genomförs inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kontakt