Fiskevårdsbidrag

Vill du göra insatser som gynnar vår fiskfauna? Länsstyrelsen ger stöd till prioriterade fiskevårdsprojekt genom exempelvis statliga fiskevårdsbidrag.

Vem kan söka fiskevårdsbidrag?

Kommuner, lokala och regionala aktörer kan söka pengar till fiskevårdsprojekt. Detta är ett anslag som Länsstyrelsen årligen tilldelas från Havs- och vattenmyndigheten. Bidragsandelen är i normalfallet 50 procent men om särskilda skäl finns kan bidragsandelen bli högre.

Bidragen gynnar den biologiska mångfalden

Bidrag lämnas till insatser för att bevara och/eller återintroducera hotade fiskarter och stammar, biotopvård och annat som gynnar den biologiska mångfalden.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

  • biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan (exempelvis flottledsrensade vattendrag)
  • utsättning av fisk (återintroduktion av arter som försvunnit)
  • fiskevårdsplaner
  • fiskvägar.

När kan jag ansöka?

Du kan ansöka när som helst på året, vi tar emot ansökningar löpande.

Du kan inte söka bidraget retroaktivt

Har du redan påbörjat en åtgärd så kan du inte få bidrag för den. Vill du ändå påbörja åtgärden så ska du först kontakta Länsstyrelsen och få ett medgivande för att du ska kunna få bidrag.

Så ansöker du om fiskevårdsbidrag

  1. Fyll i webbformuläret:
    Ansök om fiskevårdsbidrag

Så ansöker du om utbetalning av fiskevårdsbidrag

  1. Fyll i webbformuläret:
    Ansök om utbetalning av fiskevårdsbidrag

Kontakt